• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 7. 2015 - 12:04
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    27. 7. 2015 - 12:04
  • Stránka číslo: 651

Jak přitáhnout děti k tělocviku?

Jak přitáhnout děti k tělocviku?

Fyzická zdatnost dětí klesá, v tělocviku mají problém i s pohyby, které ještě před pár lety zvládl každý. Obrátit negativní vývoj se snaží odborníci z Fakulty sportovních studií.

Provádět to lze v zásadě dvěma způsoby – buď pracovat přímo s dětmi a působit na ně také prostřednictvím rodičů, nebo se zaměřit na pedagogy a naučit je, jak děti pro sport nadchnout. Odborníci z Fakulty sportovních studií se vydali druhou cestou. Od října do prosince 2014 ukazovali učitelům z mateřských a základních škol, jak mohou hodiny oživit tak, aby se na ně jejich žáci těšili a sport se pro ně stal vyhledávanou zábavou.

Zdroj: http://www.online.muni.cz/udalosti/6230-na-fsps-skoli-jak-pritahnout-deti-k-telocviku#.VbXh3_ntn69