• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    18. 10. 2016 - 12:50
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    20. 9. 2016 - 8:27
  • Stránka číslo: 1022

Oslava Evropského dne psychomotoriky s lektory z FSpS a PdF MU v Brně

Oslava Evropského dne psychomotoriky s lektory z FSpS a PdF MU v Brně

Se zahájením nového akademického roku 2016/2017 proběhla v brněnském parku Lužánky oslava Evropského dne psychomotoriky, který připadá na 19.9. Lektoři psychomotoriky z Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity připravili pro přítomné děti z brněnských mateřských a středních škol, i pro náhodné kolemjdoucí pestrý pohybový program. Účastníci si tak mohli vyzkoušet např. hry s víčky od PET lahví, novinami či psychomotorickým padákem. Lektorky z Katedry společenských věd a managementu sportu FSpS, Dagmar Heiland Trávníková a Gabriela Janíková, nabídly žonglérské aktivity s míčky a psychomotorické hrátky s canisterapeutickým psem Fidem. Akce se setkala s velkým úspěchem u přítomných dětí i jejich učitelů a věříme, že v této tradici budou zástupci brněnské psychomotoriky pokračovat i v příštích letech.

Evropský den psychomotoriky byl vyhlášen Evropským fórem psychomotoriky (EFP), které si letos připomíná 20 let od svého vzniku, při němž stála také česká delegátka, doc.Jiřina Adamírová. Od dob založení EFP se díky prvním vyškoleným lektorkám (Adamírová, Kopřivová, Dvořáková aj.) česká psychomotorika rozvinula ve významný obor, vyučovaný na fakultách s pedagogickým a sportovním zaměřením, či ve formě kurzů a seminářů celoživotního vzdělávání. Členství ČR v EFP je i nadále zajišťováno prostřednictvím Asociace sport pro všechny a její subkomise psychomotoriky. Psychomotorika nachází své uplatnění v oblasti zdraví, prevence, výchovy, reedukace a v neposlední řadě také jako vědecko-výzkumný obor.