• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    10. 10. 2017 - 16:06
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    9. 6. 2016 - 15:41
  • Stránka číslo: 916

Příprava studijního oboru Management sportu v anglickém jazyce ve spolupráci se zahraničními univerzitami - červen 2016

Příprava studijního oboru Management sportu v anglickém jazyce ve spolupráci se zahraničními univerzitami

V rámci aktivit Interního rozvojového projektu ROZV/24/FSpS/2016 s názvem „Příprava studijního oboru Management sportu v anglickém jazyce ve spolupráci se zahraničními univerzitami“  (spoluřešitel Ing. Jana Nová, PhD., MBA) se v dnech 07. – 08. 06. 2016 zrealizovalo setkání vytvořené pracovní skupiny za účasti hostů ze zahraničí: Kari Puronaho (Sport Business School Finland;Haaga-Helia University of Applied Sciences Finland) Jens Peter Sørensen (University College of Northern Denmark) Brian Minikin   ( University of Stirling , UK ).

Účelem projektu je na základě předchozího rozvoje mezinárodní spolupráce s univerzitami ve Velké Británii, Dánsku a Finsku připravit studijní obor zaměřený na management sportu v anglickém jazyce (pro magisterské studium) a zpracovat materiály potřebné pro jeho akreditaci. Studijní obor bude integrovat nejnovější přístupy ke vzdělávání v této oblasti respektujíc mezinárodně uznávané standardy kvality a to tak z hlediska jeho obsahového zaměření a struktury jako i z hlediska uplatnění nejnovějších metod a strategií výuky a hodnocení.