13

Stavba a složení těla

Složení těla

Na složení našeho těla se můžeme dívat z několika pohledů. Anatomický model (obr. 30) rozděluje tělo na tyto složky:

 • svalová
 • kosterní
 • tuková
 • zbytek (vnitřní orgány apod.)

Obrázek 30 Složení těla – anatomický model

Chemický model (obr. 31) těla se skládá z:

 • vody
 • glykogenu
 • tukových zásob
 • bílkovin
 • minerálů (Ca, P, Mg, Cl, Fe, Cu ad.)
 • další látky

Nejpoužívanější metodou u nás je určování složení těla podle Matiegky. Nejprve zjistíme výšku a hmotnost jedince. Potom změříme šířkové a obvodové míry. Kaliperem (měřič kožních řas) zjistíme tukovou složku. Pomocí vzorečků se dopočítají jednotlivé složky: kosterní, svalová, tuková a zbytek.

Obrázek 31 Složení těla – chemický model

Další metody stanovení složení těla:

 • podvodní vážení
 • X-ray (DXA)
 • pletysmografie
 • měření kožních řas
 • bioelektrická impedance

Stavba těla, somatotyp

Optimální stavba těla je pro mnohé sporty základním faktorem. Stavbu těla charakterizují somatické rozměry (délka, šířka, obvod apod.). Sportovní aktivita může ovlivnit některé šířkové a obvodové rozměry těla a to především rozvojem svalové hmoty a redukcí tukové složky.

Stavbu těla charakterizuje také somatotyp. Pro mnohé sportovní disciplíny je určitý somatotyp výhodný (obr. 32 a 33). Nejpoužívanější metodou určování somatotypu je modifikace Sheldonova postupu, kterou dále rozpracovali Heathová a Carter.

Somatotyp se skládá ze 3 komponent:

 • endomorfní složka
 • mezomorfní složka
 • ektomorfní složka

Ve sportu se obvykle setkáváme s rozvinutou mezomorfní složkou, která vyjadřuje rozvoj svalstva a robustnost kostry.

Obrázek 32 Somatotyp - muži

Obrázek 33 Somatotyp - ženy