Employees

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Deputy department head, Department of Physical Activities and Health Sciences


Office: bldg. E34/223
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8664
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Kateřina Kapounková, born 1969,married, 2 kids
Workplace
 • Faculty of Sports Medicine of Masaryk University, Brno Address: Sladkého 13, 617 00 Brno
Employment Position
 • Head of Department of Health Promotion, FSpS MU Brno
 • Assistant Professor, Department of Health Support, FSpS MU Brno
Education and Academic Qualifications
 • 1993: Medical Faculty of Masaryk University, Brno
 • 1997: Postgraduate certification in Neurology Medicine, Medical Institute, Prague
 • 2016: Ph.D. in Kinanthropology: Dependance of hypermobility on the occurence of light cerebellar dysfunctions in rhythmic gymnastice
Employment Summary
 • 1993-1996: Dept. of Sports Medicine, Medical Faculty of MU, Brno
 • 1996-1997: Dept. of Neurology Medicine, Medical Faculty of MU, Brno
 • 1997- 1998-: Private medical profession , Brno
 • 1998 - 2002 : maternity leave,
 • 2002 - :Faculty of Sports Medicine of Masaryk University, Brno
Pedagogical Activities
 • Exercise regeneration, Sports Massage,Fysiology of sports disciplines, Human anatomy and physiology.
 • Teaching (Department of Sports Activities): rhytmic gymnastic
 • International judge : rhytmic gymnastics
Scientific and Research Activities
 • Diabetes mellitus and physical activity.
 • Reconditioning training in patients with haematological malignancies
Extrauniversity Activities
 • 2005 - till now: Czech Federation of Rhytmic Gymnastics - member of presidium
 • 2007 - till now: Czech Federation of Aesthetic Group Gymnastics- vice chairman
Selected Publications
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin KOMZÁK a Robert VYSOKÝ. Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců. První, elektronické. Brno: Fakulta sportovních studií, 2022. 128 s. ISBN 978-80-263-1707-4. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Martin SEBERA a Ana Carolina PALUDO. Preventing chronic fatigue in Czech young athletes: The features description of the “SmartTraining” mobile application. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, 20.8.2022, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2022.919982. URL info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iveta HOLÁ, Gabriela KAVALÍŘOVÁ a Tamara BÍLKOVÁ. Problematika plánování tréninku v moderní gymnastice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 99 s. ISBN 978-80-280-0072-1. info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2. Čítárna Munispace info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin SEBERA, Ivan STRUHÁR a Tomáš KALINA. Mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců. Masarykova univerzita, Code Creator, s.r.o., 2021. URL info
 • CRHOVÁ, Marie, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ, Martin KOMZÁK, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Anna ONDRAČKOVÁ. Effect of a 3-month Exercise Intervention on Physical Performance, Body Composition, Depression and Autonomic Nervous System in Breast Cancer Survivors: A Pilot Study. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 386-393. ISBN 978-80-210-9631-8. Proceeding of the 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life" info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. EFFECTS OF IMMEDIATE MECHANOTHERAPY AND INTERMITTENT CONTRAST WATER IMMERSION ON SUBSEQUENT CYCLING PERFORMANCE. In Cacek, J; Sajdlova, Z; Šimkova, K. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2020. s. 159-166. ISBN 978-80-210-9631-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-20. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4. URL info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8. info
 • DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Tereza MORAVCOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Alexandra MALÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SELECTED PHYSIOLOGICAL VARIABLES IN A PATIENT AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION - A CASE STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 78-81. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0. info
 • KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-684. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 667-673. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Jarmila ŠIMOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Chronický zánět a karcinom pankreatu. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2016, roč. 15, č. 1, s. 11-13. ISSN 1336-1473. info

2019/04/05

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info