• information about page ...
  • Last update:
    21. 4. 2016 - 9:49
  • Supervisor:
    Supervisor
  • Created:
    23. 11. 2012 - 15:07
  • Page ID: 263

Official bodies

Academic boards

Faculty Academic Senate

Dean

Scientific Board

Disciplinary Committee

Additional Boards

Faculty bursar

Consultative Boards

Dean's Council

Dean's Council

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. - dean

Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. - proděkan pro strategii a rozvoj

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. - proděkanka pro vědu a výzkum

Assoc.Prof. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci

Assoc.Prof. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. - proděkan pro studium

Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. - proděkan pro celoživotní vzdělávání

Mgr. Lenka Zemanová, MPA - faculty bursar

Mgr. Milena Strachová, Ph.D. - chair of academic senate


Past and present Deans