• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  21. 11. 2018 - 15:14
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  25. 4. 2016 - 14:20
 • Stránka číslo: 812

Fakulta sportovních studiích v číslech

 • Na naší fakultě studovalo v roce 2017 celkem 1237 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 871 v 6 bakalářských studijních programech a 366 v 5 navazujících magisterských studijních programech.
 • V doktorských studijních programech v roce 2017 studovalo 61 studentů.
 • Máme 8 kateder, zaměstnáváme 114 zaměstnanců, z toho 4 profesory a 10 docentů.
 • Studenty vyučuje celkem 179 vyučujících, z toho je 75 zaměstnanců MU a 104 externistů.
 • V roce 2017 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 2744 uchazečů, z toho 2322 Bc., 408 Mgr., 21 Ph.D.; přijato ke studiu bylo 736, z toho 478 Bc., 244 Mgr., 19 Ph.D. 
 • Vzděláváme 8 studentů zdravotně znevýhodněných anebo se specifickými požadavky.
 • V rámci mobilitních programů vycestovalo 32 studentů, 14 akademických a 4 neakademičtí pracovníci, přicestovalo 50 zahraničních studentů. V rámci mobilitních a rozvojových projektů se do výuky na fakultě zapojilo 40 zahraničních akademiků.
 • V roce 2017 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 266 absolventů Bc. a NMgr. studia, 8 studentů Ph.D. studia.
 • Od roku 2002 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 4538 absolventů.

Výroční zpráva o činnosti Fakulty sportovních studií za rok 2017.