• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  6. 5. 2020 - 10:24
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  25. 4. 2016 - 14:20
 • Stránka číslo: 812

Fakulta sportovních studiích v číslech

 • Na naší fakultě studovalo v roce 2019 celkem 1273 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 862 ve 3 bakalářských studijních programech a 411 ve 4 navazujících magisterských studijních programech.
 • V doktorském studijním programu Kinantropologie v roce 2019 studovalo 72 studentů.
 • Máme 8 kateder, zaměstnáváme 130 zaměstnanců, z toho 4 profesory a 11 docentů.
 • Studenty vyučuje celkem 171 vyučujících, z toho je 85 zaměstnanců MU a 86 externistů.
 • V roce 2019 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 2127 uchazečů, z toho 1714 Bc., 385 Mgr., 19 Ph.D.; přijato ke studiu bylo 785, z toho 511 Bc., 255 Mgr., 19 Ph.D. 
 • Vzděláváme 7 studentů zdravotně znevýhodněných anebo se specifickými požadavky.
 • V rámci mobilitních programů vycestovalo 47 studentů, 18 akademických a 8 neakademických pracovníků, přicestovalo 52 zahraničních studentů a 15 zaměstnanců zahraničních univerzit. 
 • V rámci spolupráce s Beijing Sport Univerity studovalo v roce 2018-19 na FSpS18 čínských studentů specializaci Rozhodčí kolektivních her (rozhodčí fotbalu).
 • V roce 2019 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 327 absolventů Bc. a NMgr. studia, 5 studentů Ph.D. studia.
 • Od roku 2002 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 5285 absolventů.

Výroční zpráva o činnosti Fakulty sportovních studií za rok 2019.