• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  27. 2. 2020 - 18:09
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  25. 4. 2016 - 14:20
 • Stránka číslo: 812

Fakulta sportovních studiích v číslech

 • Na naší fakultě studovalo v roce 2018 celkem 1256 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 864 v 6 bakalářských studijních programech a 392 v 5 navazujících magisterských studijních programech.
 • V doktorském studijním programu Kinantropologie v roce 2018 studovalo 66 studentů.
 • Máme 8 kateder, zaměstnáváme 114 zaměstnanců, z toho 4 profesory a 10 docentů.
 • Studenty vyučuje celkem 179 vyučujících, z toho je 75 zaměstnanců MU a 104 externistů.
 • V roce 2018 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 2744 uchazečů, z toho 2322 Bc., 408 Mgr., 21 Ph.D.; přijato ke studiu bylo 736, z toho 478 Bc., 244 Mgr., 19 Ph.D. 
 • Vzděláváme 8 studentů zdravotně znevýhodněných anebo se specifickými požadavky.
 • V rámci mobilitních programů vycestovalo 33 studentů, 14 akademických a 5 neakademických pracovníků, přicestovalo 64 zahraničních studentů a 12 zaměstnanců zahraničních univerzit. 
 • V roce 2018 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 347 absolventů Bc. a NMgr. studia, 12 studentů Ph.D. studia.
 • Od roku 2002 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 4885 absolventů.

Výroční zpráva o činnosti Fakulty sportovních studií za rok 2018.