• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra kineziologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra kineziologie

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 5485
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kk/

Vedoucí katedry
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Docenti:doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
dr.sc. Mario Kasović, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Odborní asistenti:PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D.
MUDr. Naděžda Vomelová
Asistenti:Mgr. Michal Bozděch
Neučitelští pracovníci:Petr Huta (technik laboratoře)
Miluše Nejezchlebová (sekretář)
* Mgr. Radka Nevařilová (asistent)
Elliott James Price, PhD (odborný pracovník ve výzkumu - postdoc)
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D. (technik laboratoře)
Externí vyučující
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Mgr. Milan Mojžíš
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
prof. PhDr. František Vaverka, CSc.
Mgr. Petr Zaoral
Mgr. Bc. Martina Zbořilová, Ph.D.
Externí pracovníci
Bc. Vincent Anton
PaedDr. Zdeněk Janík
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.