• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Oddělení zdravotních věd ve sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Oddělení zdravotních věd ve sportu

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 5485
Fax:549 49 2020
E-mail:-
WWW:-

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Docenti:doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
Odborní asistenti:Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
MUDr. Naděžda Vomelová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.