• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 4138
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kapsp

Vedoucí katedry
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Odborní asistenti:PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
* Mgr. Silvie Kodešová, Ph.D.
Asistenti:Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová
Mgr. Jan Jurečka
Mgr. Tereza Králová
Neučitelští pracovníci:PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (specializovaný pracovník)
Kateřina Novotná (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Pavel Grasgruber
Mgr. Petr Kotyza
PaedDr. Josef Michálek, CSc.
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.