• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 4138
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kapsp

Vedoucí katedry
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Odborní asistenti:PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
* Mgr. Silvie Kodešová, Ph.D.
Asistenti:Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová
Mgr. Jan Jurečka
Mgr. Tereza Králová
Neučitelští pracovníci:Kateřina Novotná (sekretář)
Externí vyučující
Bc. Pavel Grasgruber
Mgr. Tomáš Kalina
Mgr. Marcela Keberlová
Mgr. Petr Kotyza
Mgr. Radek Lienerth
Ing. Michael Pokorný
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.