• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra pedagogiky sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra pedagogiky sportu

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 3808
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kps/

Vedoucí katedry
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Michal Lupač, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Bc. Lucie Grajciarová
Mgr. Ondřej Janák
Mgr. Michal Roček
Externí vyučující
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
Mgr. Jiří Střípek

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.