• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra společenských věd a managementu sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra společenských věd a managementu sportu

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 7019
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/ksvs/

Vedoucí katedry
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Docenti:doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Odborní asistenti:PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.
* Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Bc. Eva Dolejší (sekretář)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (manažer projektu)
Externí vyučující
Mgr. Adam Blažej
Mgr. Gabriela Janíková
Mgr. Adam Kyselica
JUDr. Petr Skryja, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Světnický
Mgr. Bc. Vlaďka Tomková
Externí pracovníci
Mgr. Zdeněk Vostrý, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.