• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra společenských věd a managementu sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra společenských věd a managementu sportu

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 7019
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/ksvs/

Vedoucí katedry
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Docenti:doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Odborní asistenti:PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Petr Kotyza
Neučitelští pracovníci:Bc. Eva Matulová (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Adam Blažej
Mgr. Lucie Grajciarová
Kateřina Hrdinová
Mgr. et Mgr. Petr Hubáček
Bc. Karel Imríšek
Mgr. Roman Kopřiva
Mgr. Petr Kotyza
Bc. Daniel Lovětínský
PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
Mgr. Alžběta Málková
Mgr. Martina Petrželová
JUDr. Petr Skryja, Ph.D., LL.M.
Vendula Stehlíková
Mgr. Nikola Stračárová
Mária Střížová
Mgr. Tomáš Světnický
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Externí pracovníci
Mgr. Zdeněk Vostrý

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.