• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Oddělení managementu sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Oddělení managementu sportu

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 7019
Fax:549 49 2020
E-mail:-
WWW:-

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Petr Kotyza

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.