• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra gymnastiky a úpolů

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra gymnastiky a úpolů

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 3808
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kgu/

Vedoucí katedry
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Odborní asistenti:PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Lektoři:Mgr. Jan Machát
Neučitelští pracovníci:Alena Marečková (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Jindřiška Kohoutková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Malčík
Karel Malý
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák
Mgr. Andrej Poláček, PhD.
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.
PhDr. Lubomír Znojil

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.