• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra gymnastiky a úpolů

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra gymnastiky a úpolů

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 3808
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kgu/

Vedoucí katedry
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Odborní asistenti:PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Lektoři:Mgr. Jan Machát
Neučitelští pracovníci:Alena Marečková (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák
Mgr. Andrej Poláček, PhD.
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.
PhDr. Lubomír Znojil

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.