• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Děkanát

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Děkanát

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:-
Fax:-
E-mail:
WWW:-

Tajemnice fakulty
Mgr. Lenka Zemanová, MPA

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Neučitelští pracovníci:Mgr. Roman Drga (ved. odd. vědy, výzkumu a projektové podpory)
Zdeňka Fialová (účetní)
Ing. Monika Halamková (manažer pro projektovou podporu)
Soňa Chatrná (účetní)
Mgr. Andrea Kakulidu (referent vnějších vztahů)
Mgr. Tomáš Kalina (koordinátor pro kvalitu)
Mgr. Iva Kašíková (referent vnějších vztahů)
Ing. Andrea Málková (vedoucí studijního oddělení)
Lucie Martincová (personální referent)
* Ing. Zuzana Pelánková (referent vnějších vztahů)
* Ing. Katarína Peterková (manažer pro projektovou podporu)
Ing. Pavla Pištěková (vedoucí personálního oddělení)
Mgr. Zora Poppová (studijní referent)
Mgr. Pavlína Roučová, DiS. (referent pro vědu a výzkum)
Ing. Jitka Sázavská (studijní referent)
Mgr. Tomáš Sedláček (odborný referent a analytik)
Mgr. Libuše Stará (sekretář)
Dana Szeinerová (studijní referent)
Jitka Šenkýřová (pracovník podatelny)
Bc. Gabriela Šidlová (účetní)
Mgr. Katarína Šimková (administrátor)
Ing. Helena Šrutková (vedoucí ekonomického oddělení)
Ing. Alena Tělupilová (manažer pro projektovou podporu)
Ing. Dezider Trnavský (referent BOZP a PO)
Jindřiška Vlachová (mzdový účetní)
Mgr. Lenka Zemanová, MPA (tajemník fakulty)
Externí pracovníci
Bc. Marie Niederlová
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák
PhDr. MgA. Jiří Stejskal
Mgr. Petr Zaoral

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.