• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Ekonomické oddělení

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Ekonomické oddělení

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 2004
Fax:-
E-mail:
WWW:-

Vedoucí oddělení
Ing. Helena Šrutková

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Neučitelští pracovníci:Zdeňka Fialová (účetní)
Soňa Chatrná (účetní)
Bc. Gabriela Šidlová (účetní)
Ing. Helena Šrutková (vedoucí ekonomického oddělení)

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.