• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 8666
Fax:-
E-mail:-
WWW:http://www.fsps.muni.cz/vav/

Vedoucí oddělení
Mgr. Roman Drga

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Neučitelští pracovníci:Mgr. Roman Drga (ved. odd. vědy, výzkumu a projektové podpory)
* Ing. Katarína Peterková (manažer pro projektovou podporu)
Mgr. Pavlína Roučová, DiS. (referent pro vědu a výzkum)
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. (personální manažer)
Mgr. Katarína Šimková, Ph.D. (administrátor)
Ing. Alena Tělupilová (manažer pro projektovou podporu)
Externí pracovníci
PhDr. MgA. Jiří Stejskal

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.