Gymnastika, tanec, atletika a úpoly hrou

Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky a osobnostního rozvoje (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)

Složení projektového týmu

Odborný garant projektu:  Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Manažer projektu:  doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Koordinátor:  Ing. Katarína Peterková
Administrátor:  Kateřina Novotná
Manažer PR:  Alena Marečková
Finanční manažer:  Jana Marková
ICT technik:  Mgr. Tomáš Kalina
Evaluátor:  Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Garant KA1:  Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Garant KA2:  Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Garant KA3:  Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Garant KA4:  PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Lektoři KA

Externí lektoři