Paleta
123

Biomechanické metody ve sportu
Skripta v PDF ke stažení

doc. RNDr. Vladimír Psalman, Ph.D., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc. a kolektiv

Biomechanické metody ve sportu

Biomechanika je vědní obor, který se zabývá mechanickými zákonitostmi pohybu člověka. Biomechanika přistupuje ke zkoumání složitosti samotných biologických jevů a jejich kooperaci a synergii s vnějším mechanickým prostředím. Snaží se vysvětlovat pohybové lidské chování, lidský pohyb z hlediska jeho vnitřních struktur a jejich součinnosti se stálým i proměnným fyzikálním světem. Její rozsah je široký. Zasahuje do velkého spektra lidské pohybové aktivity. Dotýká se vědomého lidského pohybu s cílem pohybového a tělesného zdokonalování. Předkládaná skripta vychází z již vydané publikace Biomechanické metody ve sportu a jsou určena studentům doktorandského studia.

Stáhnout biomechanicke-metody-ve-sportu.pdf
124 stran | 4.98 MB | 30.07.2014 10:30

Pro předmět(y): Experiment v biomechanice

ISBN 978-80-210-6861-2 (online: pdf)
ISBN 978-80-210-6697-7 (brož. vaz.)

Vydala: Masarykova univerzita v r. 2014, první elektronické vydání.

Tento studijní materiál byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT), registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0221

Dostupná skripta :