Paleta
123

Časové řady
Skripta v PDF ke stažení

Mgr. Martin Sebera, Ph.D., doc. PaedDr. Renata Klárová, CSc., doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.

Časové řady

Na Fakultě sportovních studií MU je problematika časových řad součástí předmětu Aplikovaná matematická statistika v doktorském studijním oboru Kinantropologie. Smyslem analýzy časových řad je porozumět mechanismu, na jehož základě jsou hodnoty časové řady vytvářeny. Při analýze časové řady je pak zásadní konstrukce vhodného modelu a konstrukce předpovědi vývoje. Cílem předložených skript je pomocí nezbytného teoretického aparátu (klouzavé průměry, dekompozice, trendy, vyrovnávání, regrese) a příkladů ukázat základní postupy při analýze časových řad. Předložené výpočty a grafické výstupy pocházejí z výpočetních systémů STATISTICA, verze 10, firmy Statsoft.

Stáhnout casove-rady.pdf
54 stran | 2.96 MB | 30.07.2014 10:30

Pro předmět(y): Aplikovaná matematická statistika

ISBN 978-80-210-6826-1 (online: pdf)
ISBN 978-80-210-6698-4 (brož. vaz.)

Vydala: Masarykova univerzita v r. 2014, první elektronické vydání.

Tento studijní materiál byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT), registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0221

Dostupná skripta :