Paleta
123

Struktura sportovního výkonu
Skripta v PDF ke stažení

doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. a kolektiv

Struktura sportovního výkonu

Učební texty Struktura sportovního výkonu jsou publikací, která konkrétněji přibližuje studentům základní atributy spojené se sportovním tréninkem, a to jak obecně, tak specificky. Učebnice má dvě části, které na sebe navazují a vychází z předpokladu dostatečných znalostí z anatomie, sportovní fyziologie, morfologie, teorie sportovního tréninku i sportovní psychologie. Dokonalé pochopení principů tréninkového procesu vychází ze znalosti struktury sportovního výkonu, která je obecně popsána v první části a obsahuje i filosofický pohled na tuto problematiku. Ve druhé, aplikované části, jsou podrobně popsány a charakterizovány základní faktory a předpoklady dosažení kvalitní výkonnosti ve 30 sportech nebo disciplínách, rozdělených tradičně do 7 typů sportovního výkonu. Po přečtení textů, by měli studenti pochopit jak strukturu uvedených sportovních výkonů, tak především návaznosti pro specifické zatěžování a adaptaci v jejich sportovní specializaci.

Stáhnout struktura-sportovniho-vykonu.pdf
144 stran | 3.10 MB | 11.12.2014 16:06

Pro předmět(y): Struktura sportovního tréninku II a Vybrané kapitoly ze sportovního tréninku

ISBN 978-80-210-6856-8 (online: pdf)
ISBN 978-80-210-6695-3 (brož. vaz.)

Vydala: Masarykova univerzita v r. 2014, první elektronické vydání.

Tento studijní materiál byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT), registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0221

Dostupná skripta :