Paleta
123

Vybrané kapitoly z antropomotoriky
Skripta v PDF ke stažení

doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Vybrané kapitoly z antropomotoriky

Publikace představuje detailní a inovovaný pohled na vybrané kapitoly antropomotoriky. Je určena pro vzdělávání studentů v doktorských oborech se zaměřením na kinantropologické vědy. Svým rozsahem pokrývá oblast tří vybraných oblastí antropomotoriky, do kterých přináší rozšířené poznatky. Umožňuje tak prohloubit učivo, jež je studentům prezentováno v bakalářských a magisterských programech. Text je tedy zaměřen na ontogenetický vývoj jedince ve vztahu k jeho motorickým projevům, na charakteristiku motorického učení z aspektu tělesných cvičení a produkce pohybových programů vycházejících z teorie prof. Schmidta.

Stáhnout vybrane-kapitoly-z-antropomotoriky.pdf
61 stran | 8.11 MB | 30.07.2014 10:30

Pro předmět(y): Antropomotorika

ISBN 978-80-210-6860-5 (online: pdf)
ISBN 978-80-210-6690-8 (brož. vaz.)

Vydala: Masarykova univerzita v r. 2014, první elektronické vydání.

Tento studijní materiál byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT), registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0221

Dostupná skripta :