Paleta
123

Vybrané kapitoly z psychologie sportu
Skripta v PDF ke stažení

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D.

Vybrané kapitoly z psychologie sportu

Kniha Vybrané kapitoly z psychologie sportu se zaměřila na některé problémy v přístupech sportovní psychologie. Vysvětluje základní pojmy a podává přehled výzkumů k uvedeným tématům se vztahem na jejich historický vývoj. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny praktické zkušenosti autorů v práci s klienty v oblasti sportovní přípravy, včetně příkladů trenérských a manažerských. První část se věnuje pohledům na osobnost sportovce a na procesy, které při sportovní činnosti probíhají, druhá část je zaměřena specificky, zejména na výkonovou motivaci a aspiraci. Tyto jsou k vrcholovému sportovnímu výkonu nezbytné. Součástí publikace jsou výzkumné metody, které mohou pomoci začínajícím výzkumníkům v orientaci základních termínů.

Stáhnout vybrane-kapitoly-z-psychologie-sportu.pdf
118 stran | 25.85 MB | 30.07.2014 10:30

Pro předmět(y): Psychologie sportu

ISBN 978-80-210-6859-9 (online: pdf)
ISBN 978-80-210-6691-5 (brož. vaz.)

Vydala: Masarykova univerzita v r. 2014, první elektronické vydání.

Tento studijní materiál byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT), registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0221

Dostupná skripta :