Otázky a odpovědi uchazečů o studium na FSpS

ze Dne otevřených dveří 2023

 

Otázky a odpovědi uchazečů o bc. studium

Kde zoženieme učebnice na prípravu na príjmačky? Na internete nie sú dostupné tie uvedené v zdrojoch, máte fakultné/univerzitné kníhkupectvo?

Ke studiu není potřeba studovat žádnou speciální literaturu. Vše vychází ze znalostí učiva střední školy a obecných znalostech o sportech a sportovních disciplínách.

Dobrý den, pochopil jsem správně, že mohu dodat posudek od tělovýchovného lékaře jiným způsobem než ve vašem formuláři?

Ano, můžete dodat jakékoli potvrzení tělovýchovného lékaře, ze kterého bude patrné datum prohlídku, že šlo o zátěžové vyšetření a jakých hodnot bylo dosaženo, tedy údaje, které ve vzorovém potvrzení žádáme.

Jak funguje žádost o kolej, od čeho se odvíjí cena a v jakém stavu jsou momentálně koleje.

Žádost o ubytování na VŠ kolejích může podat až student zapsaný ke studiu. Přehled o kolejích, cenách a podmínkách pro sestavení pořadníku studentů najdete na webových stránkách www.skm.muni.cz.

Dobry den, chcel by som sa spytat ze ci bonifikacia plati aj pre Slovakov?

Ano, o bonifikaci mohou žádat všichni uchazeči bez ohledu na národnost.
O prominutí přijímacích zkoušek mohou žádat uchazeči reprezentující Českou republiku.

Je povinná zkouška z Anglického jazyka pro přijetí na každý obor?

Není. Přijímací zkoušku z anglického jazyka konají pouze uchazeči o sdružené studium tělesné výchovy v kombinaci s anglickým jazykem a literaturou. Uchazeči o jednooborová studia nebo sdružená studia s jinou kombinací tuto přijímací zkoušku nemají. Je však nutné podotknout, že v rámci studia je nutné složit zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2, nejde však o přijímací zkoušku.

Chci se zeptat, minuli rok byla jiná doporučená literatura než je letos, budou se i testy nějak lišit?

Ano, v letošním roce dochází k dílčím změnám. Oproti loňskému roku budete mít navíc otázky z prostorové představivosti, méně bude otázek sportovních. Obecně však budou zařazeny otázky ze všech uvedených oblastí, test bude svým zaměřením obdobný.

Chci se zeptat kolik lidi bylo cca minuli rok dobráno, po tom, co nebyli přijati?

V loňském roce nebyli dobráni žádní uchazeči. Již při přijímání oslovujeme více uchazečů, protože víme, že se jich část do studia nezapíše. V loňském roce se ke studiu zapsalo více studentů, než jsme očekávali, proto nebyl žádný uchazeč dodatečně osloven. V předchozích letech jsme uchazeče dobírali v řádu jednotek na každý studijní plán.

Jak se počítají provedené polohy v Jacíkove testě?

Za každou správně provedenou polohu se započítá bod. Leh na zádech = 1 bod, stoj = 1 bod, leh na břiše = 1 bod. Tento cyklus se stále opakuje. Body jsou přičítány jen za správně provedené polohy.

Co když nedám maturitu na 1. Pokus je v tom nějaký problém odmaturovat v září kvůli přijetí na fakultu?

Problém by to mohl být. Důležité je, kdy maturitu složíte a zejména kdy obdržíte maturitní vysvědčení. Je to spojeno se začátkem výuky, ta začíná 18. září 2023. Všichni studenti musí být před tímto datem zapsáni. Pokud tedy maturitu v řádném termínu nesložíte, musíte nás kontaktovat e-mailem na studijni@fsps.muni.cz nejpozději do 10. července 2023 a doložit nám potvrzení ředitele školy o termínu, ve kterém budete maturitní zkoušku skládat. Nejpozději do 15. září do 12 hodin musíte být schopen/a vložit do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení. Následně vystavíme rozhodnutí o přijetí a vy se během 2 dnů musíte zvládnout distančně zapsat, zaregistrovat předměty. Pokud termín nestihnete, nemůže být vaše studium zahájeno.

Chtěla bych se zeptat, jestli když podám 2 rozdílné přihlášky na 2 různé obory, tak jestli budu přijímací zkoušky z tělesné výchovy vykonávat pouze jednou?

Ano, přijímací zkoušky konáte na Fakultu sportovních studií jen jednou, výsledky zkoušek se započítávají do všech přihlášek, pro které jsou předepsány.

Ako je to prosím s overenou kópiou vysvedčenia so Slovenska (nemám ho v elektronickej podobe)? A aký je postup ak som maturovala už dávnejšie? Ďakujem

Autorizovanou konverzi dokumentů provádějí i slovenské úřady. Vezměte originál vysvědčení a buď si můžete autorizovanou konverzi nechat udělat v Česku na jakémkoli Czech pointu (poště) nebo na Slovensku na obdobných slovenských úřadech. Ověřujeme konverze vydávané v obou zemích.

Dobrý den, kolik musím mít cca bodu z testu pro přijetí?

Minimální hranice pro počet bodů z písemného testu není stanovena. Pro úspěch je třeba dosáhnout součtu bodů z tělesné výchovy a písemného testu v rozsahu 30 % bodů.
Pro program Fyzioterapie můžete získat 10 bodů z Jacikova testu a 40 bodů z písemného testu, celkem 50 bodů. Pro úspěch potřebuje získat 30 %, což odpovídá 15 bodům.
V programech Tělesná výchova a sport a Osobní a kondiční trenér můžete získat 50 bodů z tělesné výchovy a 50 bodů z testu, celkem 100 bodů. Pro úspěch potřebujete získat 30 %, což odpovídá 30 bodům.

Je potrebné vyplniť v prihláške niečo inak, ak už som dva roky študentom vysokej školy na Slovensku? Budem po nástupe musieť platiť školné?

Přihlášku vyplňujete stejným způsobem, pouze v položce odkud se hlásíte uvedete s jiné vysoké školy. Jde o statistické údaje, které nemají žádný vliv na výměr poplatku za studium. Poplatek za studium vzniká studentům, kteří v České republice studovali na vysoké škole déle než standardní dobu studia + 1 rok (na bakalářském studiu 4 roky) a jejich studium nebylo úspěšně dokončeno. Délka studia v zahraničí se do poplatku za studium v ČR nepromítá.

Dobrý deň, je možnosť získať na prímačky dlhší čas ak mám dyslexiu?

Ano, je to možné. V přihlášce prosím uveďte žádost o zvláštní zacházení a doložte příslušné dokumenty. Kontaktují Vás kolegové ze střediska Teiresias MU, kteří stanoví, jaké podmínky budete při přijímacím řízení mít.

Chtěla bych se zeptat, zda během zkoušky z plavání budu moct měnit plavecké styly?

Ano, při plavání je možné měnit plavecké styly, důležitý je čas, kterého dosáhnete.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info