Den otevřených dveří 2021

 

Otázky a odpovědi uchazečů o bc. studium

Pokud potrvají stále epidemická opatření (nebudou otevřeny sportoviště a atd.) jak by se řešili přijímací zkoušky? Děkuji:-)

Zatím zůstávají přijímací zkoušky ve stejném složení. V případě nepříznivé epidemické situace (tzn. omezení provozu škol a sportovních zařízení trvající k datu 31. 3. 2022) bude praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy omezena na Jacikův test. Informace budeme případně aktualizovat v e-přihláškách a na našich oficiálních stránkách

Budou nějaké přípravné kurzy k tělesným zkouškám?

Nabídku přípravných kurzů k přijímacím zkouškám najdete na stránkách nabídky Celoživotního vzdělávání FSpS

Jsem teď po operaci kolene/ dlouhodobé nemoci a potřeboval bych odložit termín fyzického testu na fyzioterapii. Jak se to řeší? A musím i přesto do konce března doložit potvrzení od tělovýchovného lékaře?

Žádost o náhradní termín se podává v e-přihlášce, pokud má uchazeč více přihlášek, pak pro každou přihlášku zvlášť.
Žádost může podat uchazeč, který se nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu ze zdravotních důvodů. Součástí žádosti musí být potvrzení lékaře. Doporučujeme využít formulář FSpS. Neuznává se potvrzení lékaře o klidovém režimu, neuznává se potvrzení lékaře vystavené po přijímacích zkouškách. V případě nemoci musí být uvedena diagnóza. Při akutním onemocnění v den přijímací zkoušky bude termín přidělen po předložení potvrzení o návštěvě pohotovosti. Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 16. 5. 2022.
Náhradní termín je realizován pouze pro praktickou zkoušku z tělesné výchovy v termínu 11. 6. 2022.
Pokud Vám Váš zdravotní stav neumožnil podstoupit vyšetření, připojte k žádosti o náhradní termín i větu s žádostí o pozdější dodání posudku tělovýchovného lékaře, potvrzení musí být dodání nejpozději týden před náhradním termínem.
V případě změn v přijímacím řízení (skladba zkoušek, termíny) najdete vždy na našich oficiálních stránkách.

Přijímací řízení

Chtěla bych se zeptat ještě ohledně priorit? Znamená to, že se nemůžu dostat na oba obory, na které se hlásím?

Můžete se dostat, přesněji řečeno „být navrženi na přijetí“, právě na 1 studijní plán v každém studijním programu, na který jste si podali přihlášku. V rámci jednoho studijního programu můžete být navrženi na přijetí na 1 studijní plán, ne více. Jedná se vždy o studijní plán s nejvyšší prioritou, na který bodově dosáhnete na přijetí. Více zde pod odkazem Priority: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

V programu Tělesná výchova a sport si mohu zároveň podat přihlášku jak na Management sportu, tak i Trenérství? Děkuji za odpověď.

Podat si můžete pouze 1 přihlášku na každý studijní program. V programu Tělesná výchova a sport si můžete zvolit až 3 prioritní studijní plány. Pokud máte zájem o specializaci Management sportu i Trenérství, pak si zvolíte v přihlášce 2 priority s tím, že 1. priorita bude specializace, kterou chcete studovat více. Přijati pak můžete být pouze na 1 prioritu, na kterou jste byli navrženi na přijetí. I kdybyste se bodově dostali na obě priority, navrženi na přijetí budete na specializaci, na kterou jste si dali vyšší prioritu. Na nižší prioritu se pak již nemůžete zapsat. Je proto potřeba opravdu dobře zvážit pořadí priorit studijních plánů.

Pokud si budu podávat přihlášky na více studijních programů, je nějak zajištěno, že se termíny přijímacího řízení nebudou překrývat?

Ano, v rámci Masarykovy univerzity je zajištěno, že se oborové testy nebudou překrývat s testy TSP, nicméně pokud byste měli přihlášky na více fakult, které vyžadují oborové testy, může se vzhledem k množství oborů na MU stát, že se Vám bude oborový test překrývat. V takovém případě nás prosím kontaktujte hned, jakmile tuto skutečnost zjistíte na e-mail studijni@fsps.muni.cz.

Chtěl bych se jen zeptat, budu si dávat přihlášku na přírodovědeckou fakultu - matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s vaší fakultou - tělesná výchova a sport. Je to jakoby samostatný obor nebo je nutná specializace?

Jedná se o sdružené studium, kde je Hlavní studijní plán na přírodovědecké fakultě a vedlejší studijní plán je Tělesná výchova sport. Kmenová fakulta je pro Vás přírodovědecká fakulta, tam tedy podáváte přihlášku. Jedná se o jednu přihlášku a 1 studium, ze kterého budete mít jeden titul. Přijímací zkoušky plníte ze všech předepsaných částí pro oba studijní plány. Tj. všechny části předepsané na Matematiku se zaměřením na vzdělávání a rovněž oborové testy na FSpS i všechny disciplíny praktické přijímací zkoušky.

Při přihlášce na Fyzioterapii není možné v rámci této přihlášky zvolit i jiné obory jako například Osobní a kondiční trenér?

Jedná se o dva rozdílné programy, je potřeba podat si dvě přihlášky, každou na jeden studijní program. Nelze podávat přihlášky mezi programy, které nejsou dány jako sdružené studium. Sdružené studium nabízíme pouze pod programem TVS, kde druhý studijní plán volíte na Pedagogické fakultě, případně podáváte přihlášku přes Přírodovědeckou fakultu, rovněž sdružené studium programu TVS.

Přihlíží se na průměr známek ze střední školy?

Na Fakultě Sportovních studií se k průměru známek ze středních škol ani z bakalářského studia nepřihlíží.

Keby som sa nemohol na prijimacie skusky dostavit z dovodu aktualnych protipandemickych opatreni na Slovensku, mal by som narok na nahradny termin prijimacich skusok?

Pokud by bylo plošné nařízení zakazující přechod hranic, pak bychom situaci byli nuceni řešit buď úpravou přijímacích zkoušek, či právě náhradním termínem. V takovém případě najdete vždy aktuální informace ve Vaší e-přihlášce či zde: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Je potřeba i nějaký posudek od lékaře na obor fyzioterapie, případně lze použít ten stejný jako na sportovní programy?

Na všechny programy na Fakultu sportovních studií je povinnou přílohou k přihlášce posudek od Tělovýchovného lékaře, tedy i na Fyzioterapii.

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#TVL

Studenti s dyslexií, mohou mít nějaké výhody při přijímačkách? např.: více času + jaké dokumenty jsou k tomu potřeba ?

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz

Dobrý den, výsledky testu TSP se poté přeposílají i mezi fakultami? Tedy budu konat pouze jeden test?

Ano, testy TSP vykonáváte pouze jednou, i když máte podaných více přihlášek na více fakult Masarykovy univerzity. Na FSpS konáte TSP pouze v případě, že si podáváte přihlášku na sdružené studium s pedagogickou fakultou či přírodovědeckou fakultou.

Můžu se ještě zeptat, pokud bych studovala Bc. tělocvik a čeština, můžu studovat Mgr. třeba hudebka a tělocvik?

Při studiu sdruženého studia s cílem studovat poté navazující sdružené studium Učitelství dvou různých předmětů je potřeba studovat shodné předměty na Bc. I na NMgr., tedy v případě kombinace TělocvikČeština, budete moci na navazujícím magisterském studiu studovat kombinaci TělocvikČeština. Na Hudební výchovu na N-Mgr. studiu byste neměli potřebné Bc. vzdělání z Hudební výchovy.

Jak je to se studenty, kteří mají pauzu mezi maturitou a studiem na VŠ? Jsou nějaké poplatky?

Poplatky za studium se vyměřují až po vyčerpání doby studia, která je od státu na bakalářské studium zdarma. U Bc. studia jsou to 4 roky a u NMgr. studia jsou to 3 roky. Neúspěšně ukončená studia na VŠ v ČR se od této doby odečítají. Pokud se jedná o Vaše první studium na VŠ v ČR, pak nezáleží na věku, máte studium po dobu 4 let na Bc. zdarma.

Chápem správne, že keď som zo slovenska tak mi netreba prikladať doklad o ovládaní českého jazyka?

Přesně tak :) uchazeči ze Slovenska mají výjimku a zkoušku z českého jazyka nedokládají.

Kdyby se psaly oborové testy on-line formou, byla by změněna jejich podoba oproti minulému roku?

O online formě písemných testů neuvažujeme, pokud by byla situace špatná, budou spíše písemné testy přesunuty na pozdější datum.

Dobrý den, omlouvám se, pokud tu už byla taková otázka, ale chtěla bych vědět, jaký je rozdíl mezi fyzioterapií na sportovní fakultě a na lékařské? Pokud budu mít bakalářský obor fyzioterapie na sportovní fakultě, mohu si pak podat přihlášku na navazující magisterský obor např. na lékařské fakultě?

Program Fyzioterapie je na Fakultě sportovních studií i Lékařské fakultě MU  téměř shodný.

Na Fakultě sportovních studií se absolventi jen o trochu více profilují do sportovní fyzioterapie. To je fakt, že jsou na škole převážně s aktivními sportovci, poté usnadňuje získání pracovní příležitosti ve sportovním prostředí. Nicméně uplatnění obou programů by mělo být shodné, či téměř shodné, s rozdílem právě v těch několika předmětech sportovní Fyzioterapie. Věřím ale, že i šikovný absolvent Fyzioterapie lékařské fakulty může získat pracovní pozici u sportovních klubů, záleží vždy na průbojnosti jedince.

Vzhledem k tomu, že je o Fyzioterapii velký zájem, tak můžete zvýšit své šance podáním přihlášky na obě fakulty.

Na FSpS jsou navíc sportovní předměty, není jich ale mnoho, např. zimní a letní výcvikový kurz.

Po absolvování Bc. studia Fyzioterapie na FSpS si můžete podat přihlášku na navazující magisterské studium Fyzioterapie na Lékařské fakultě.

Dalo by se nějak řešit, když by se zkoušky kryly s maturitou?

Přijímací zkoušky se Vám krýt neměly, maturity v naprosté většině případů probíhají ve všední dny, kdežto přijímací zkoušky na FSpS jsou o víkendu. Pokud by nastala situace, že by se některá část maturity koala o víkendu a kryla se Vám s přijímacím řízením, tak nás prosím kontaktujte na studijni@fsps.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info