Biochemie
Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Úvod do Biochemie

Termín BIOCHEMIE poprvé použil F. Hoppe-Seyler v roce 1903, ale v samostatnou vědu se biochemie vyvinula až ve 30. letech 20. století. Objektem studia patří biochemie do rámce biologických věd, ale způsobem studia mezi vědy chemické.

BIOCHEMIEstuduje chemickými principy biologické objekty. Prokázala, že všechny biologické projevy mají molekulový základ.

Biochemie studuje pomocí prostředků chemie 4 základní problémy:

 

Hlavní biochemické metody:

 

Další disciplíny specializované na studium živých objektů chemickými prostředky:

 

Biochemická odvětví:

 1. obecná biochemie

 2. biochemie srovnávací 
  snaží se odhadnout podobnosti mezi jednotlivými biol. systémy a společné zákonitosti během ontogeneze i fylogeneze

 3. biochemie vývojová
  snaží se odhadnout podobnosti mezi jednotlivými biol. systémy a společné zákonitosti během ontogeneze i fylogeneze

 4. xenobiochemie
  studuje osud cizích látek (jedů, léčiv) v organismu

 5. molekulární farmakologie
  biochemický výklad farmakologických účinků léčiv

 6. histochemie
  řeší biologické problémy biochemických struktur

 7. aplikovaná biochemie
  • biochemie člověka (lékařská biochemie) – např. biochemická vyšetření pro určení diagnózy
  • biochemie zvířat a rostlin
  • biochemie mikroorganismů – umožňuje identifikaci mikroorganismů a aktivní řízení fermentačních pochodů za vzniku žádaných produktů; výroba antibiotik, některých vitaminů, aminokyselin nebo bílkovin.
  • biochemie zemědělská
  • biochemie potravinářská – pomáhá vypracovat moderní technologické postupy potravinářské výroby

   
 8. technická biochemie
  některé chemické výroby se mohou realizovat pomocí mikroorganismů, enzymů
  apod., např. biomat = prací prášek s enzymy