Tento typ technik pomáhá udržet celého člověka - tedy jeho tělo, mysl a duši - v rovnováze, harmonii. Je-li tato individuální rovnováha člověka porušena, nastává dysbalance a to ve všech těchto rovinách. Rovina tělesná a stejně tak rovina mysl a duše jako integrální součást celé lidské bytosti jsou propojené vzájemně zpětnými vazbami - pokud je dysbalanční tělesná stránka, způsobuje nerovnováhu mysli a duše a naopak.
Cvičení se zaměřují na vytvoření a udržení vyrovnanosti, slouží k nastolení takového stavu, aby nedocházelo k nestabilitě těchto vazeb.


Harmonizační cvičení
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.
Hana Picková

Úvod
Z celé šíře možností, které je možno přiřadit k hledání zlepšení kvality našeho života, nám může pomoci obrovský odkaz východních civilizací. Jednou z nejbohatších a nejucelenějších disciplín, které lze bez omezení přizpůsobit všem lidem podle věku, pohlaví, ideálů, náboženského a politického přesvědčení, je právě učení s názvem jóga. Prvopočátečním cílem jógy je vést člověka k tomu, aby si byl svého života plně vědom, učí nás porozumět nesmírné hodnotě našeho života, rozvíjet síly, které jsou v nás skryty a vytvářet harmonii.

Tato výuková pomůcka se zabývá jejím přiblížením studentům.

Metodika je rozdělena do několika kapitol, které obsahují základy teorie, dále vzájemné vazby jednotlivých pravidel jógových učení, cvičební prvky a jejich praktická cvičení v podobě videí a komentáře k nim.
Nejde o kompletní učebnici, vzhledem k širokému spektru prvků v rámci filozofie jógy se jedná o sumarizaci základů učení, vyžadující další dlouhodobější spolupráci a osobní rozvoj každého studenta.

Známe mnoho metod, které jsou různě účinné s ohledem k vlastní individualitě zasazené do jeho příslušných životních podmínek a vztahů.
Důležitý je osobní přístup bez tzv. "konzumních" prvků. Tj. nepropadat představě, že nějaká metoda je univerzální, poplatná pro všechny stejnou mírou, a také že účinek jejího praktikování se dostaví okamžitě.
Harmonizační cvičení

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Jóga