Praxe RVS IV
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kapounková

Úvod
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Osnova

  • seznámení s kazuistikou
  • konzultace s odborným konzultantem z řad partnerských organizací
  • práce s klientem
  • závěr projektu - obhajoba postupů


http://www.tomashoracek.cz/cz/V%C3%BD%C5%BEiva%20nejen%20pro%20sportovce/
Cílem předmětu je uskutečnění projektu - zlepšení životního stylu vybraného klienta. Každý student bude pracovat v rámci 3měsíčního projektu osobně s klientem.


Zjistí kasuistiku klienta, provede měření, vytvoří plán výživový, pohybový, případně jiný. V pravidelných intervalech se bude věnovat klientovi.


Po skončení praxe obhájí stanovené postupy. Dotace časová je 10 hodin za semestr. Odborný dohled pracovníci partnerů projektu a pracovníci FSpS.