Terciární rehabilitace
Mgr. Robert Vysoký

Úvod
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou rehabilitace, prevence a racionální volby pohybových aktivit a režimových doporučení u jedinců s frekventovanými typy onemocnění.


Detailněji je problematika zaměřena na metabolická a kardiovaskulární onemocnění.Osnova

  1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů, medicínská (léčebná) rehabilitace a její postavení v současné medicíně a oborech zabývajících se problematikou prevence a rehabilitace.

  1. Pohyb jako terapeutický prostředek. Neurofyziologie pohybu.

  1. Vliv fyzické aktivity na rizikové faktory Ischemické choroby srdeční. Aerobní kapacita u nemocných s Ischemickou chorobou srdeční.

  1. Preskripce a možnosti pohybové aktivity u kardiologických a metabolických onemocnění.

  1. Preskripce pohybové aktivity ve vyšším věku.

  1. Nordic Walking - základní seznámení s problematikou.Ambulantní rehabilitační program pro jedince s kardiovaskulárním
a metabolickým onemocněním
Zdroj: vlastní