3. Limitující faktory zátěže

Sportovní výkony a technické činnosti u bezpečnostních složek jsou limitovány řadou faktorů, tzv. endogenních (vnitřní faktory) a exogenních (vnější faktory). Tyto faktory se vzájemně prolínají a ovlivňují.

V následujícím schématu je obecný přehled faktorů, které určitým způsobem pohybový výkon ovlivňují.

obrázek

Obr. č. 24. Limitující faktory pohybového výkonu.

Pro naše potřeby jsme si schéma upravili a v následujících kapitolách týkajících se jednotlivých úpolových disciplína a technických činností, přinášíme schémata zjednodušené s aplikací k dané pohybové aktivitě. Na následujícím schématu jako příklad uvádíme faktory ovlivňující výkon v boxu.

obrázek

Obr. č. 25. Faktory ovlivňující výkon v boxu

Z fyziologického hlediska jsou především důležité somatické a kondiční faktory. Somatické faktory jsou dány geneticky. Kondiční tréninkem lze do určité míry rozvíjet. Tyto dvě velké skupiny faktorů spolu velice úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Vzájemný poměr faktorů ovlivňující pohybový výkon se liší dle sportovní disciplíny. V technických činnostech u bezpečnostních složek nemalý podíl na výkonu mají především faktory psychické a technické.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-01-25 18:00:16