Technické prostředky karatedo

Karatistický výcvik se uskutečňuje prostřednictvím tréninkových cyklů a jednotek přizpůsobených věku a technické vyspělosti žáků. Zpravidla se používají tři základní prostředky tréninku: kihon, kata a kumite, které budou blíže rozvedeny v následujících kapitolách.

Samostatnou skupinou jsou pak podpůrná cvičení hojo undo, reprezentované cvičením se speciálním náčiním typu makivara (deska na údery), chishi (kamenné kladivo), ishi sashi (kamenný zámek), nigiri gamae (úchopové vázy), kongoken (ocelový ellipsoid), tan (obouručná činka) apod.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-01-25 16:33:31