KUMITE

Kumite je metoda tréninku, při které se cvičenec seznamuje s praktickým uplatněním technik, které se naučil v jednotlivých kata. Při kumite si stojí vždy dva cvičenci tváří v tvář. Je třeba stále zdůrazňovat důležitost jednotlivých cvičení kata pro cvičení kumite. Pokud jsou techniky kata prováděny křečovitě a nepřirozeně, pak se naruší celkový postoj a forma jejich provedení. A pokud jsou techniky kata prováděny nejistě a s chybami, nelze pak očekávat zlepšení prováděného cvičení kumite. Obě tyto složky tedy musí být trénovány se stejnou vážností a zaujetím. Zvýrazňování úlohy jedné z obou složek v nácviku vede k chybám a celkovému snížení úrovně cviků.

 • Základní kumite
  Jde o nejzákladnější formu kumite, při níž soupeři zaujmou postavení v předem stanovené vzdálenosti a oblast, na níž bude veden útok, je rovněž předem daná. Poté střídavě nacvičují příslušný útok a krytí proti tomuto útoku.
  • Gohon kumite Při gohon kumite útočí tori pětkrát oi cuki džódan s přemístěním v zenkucu dači vpřed, uke se kryje ústupem vzad v zenkucu dači s age uke. Po páté technice provádí uke na místě protiútok gyaku cuki čudan s kiai . Následně si role vymění. Podruhé útočí tori pětkrát oi cuki čudan s přemístěním v zenkucu dači vpřed, uke se kryje ústupem vzad v zenkucu dači se soto uke. Po páté technice provádí uke na místě protiútok gyaku cuki čudan s kiai. Následně si role vymění.
  • Sanbon kumite Při sanbon kumite útočí tori v zenkucu dači vpřed s oi cuki džódan, druhým krokem v zenkucudači oi cuki čudan a ve třetím kroku v zenkucu dači mae geri čudan. Uke se brání ústupem v zenkucu dači vzad s age uke, druhým krokem v zenkucu dači se soto uke a třetím krokem v zenkucu dači úhyb s gedan barai. Po gedan barai následuje protiútok ukeho gyaku cuki. Následně si role vymění.
  • Kihon ippon kumite (2) Při kihon ippon kumite útočí tori vždy dvakrát stejnou technikou, uke uhýbá do zenkucu dači poprvé vpravo, podruhé vlevo s krytem na odpovídající pásmo s následným protiútokem na místě gyaku cuki. Tori útočí následovně: ze zenkucu dači gedan barai vpřed do zenkucu dači oi cuki džódan (uke reaguje úhybem pravou cca 45 stupňů od osy útoku do levého zenkucu dači s age uke, gyaku cuki), vzad do zenkucu dači s gedan barai, vpřed dozenkucu dači oi cuki džódan, (uke reaguje úhybem levou cca 45 stupňů od osy útoku do pravého zenkucu dači s age uke, gyaku cuki), vzad do zenkucu dači s gedan barai, vpřed do zenkucu dači oi cuki čudan (uke reaguje úhybem pravou cca 45 stupňů od osy útoku do levého zenkucu dači suči uke, gyaku cuki), vzad do zenkucu dači s gedan barai, vpřed do zenkucu dači oi cuki čudan, (uke reaguje úhybem levou cca 45 stupňů od osy útoku do pravého zenkucu dači s uči uke, gyaku cuki), vzad do zenkucu dači s gedan barai, vpřed do zenkucu dači s mae geri čudan (uke reaguje úhybem levou cca 45 stupňů od osy útoku do levého zenkucu dači s genad barai, gyaku cuki), vzad do zenkucu dači s gedan barai, výměna střehu (z levého zenkucu dači do pravého zenkucu dači) s gedan barai, vpřed do zenkucu dači s mae geri čudan, (uke reaguje úhybem pravou cca 45 stupňů od osy útoku do levého zenkucu dači s gedan barai, gyaku cuki). Následně si role vymění.
 • Jiyu ippon kumite
  Jiyu ippon kumite je tréninková metoda, při níž oba cvičenci procvičují zároveň techniky útoku i obrany. Oba soupeři zaujmou kamae na libovolnou vzdálenost (kamae = postoj připravenosti k boji, jde především o polohu paží a trupu). Po ohlášení oblasti, na kterou hodlá zaútočit, útočník s plnou intenzitou útok uskuteční. Partner, jenž se brání, použije dle uvážení libovolnou techniku krytu, kterou již ovládá, a poté přejde bezprostředně do protiútoku. Při tomto cvičení se útočník snaží správným odhadem vzdálenosti (maai), kontrolou vlastního dýchání (kokyu) a klamnými pohyby přimět soupeře k jakémukoli otevření jeho pozice a vhodným načasováním provést úspěšnou útočnou techniku. Naopak bránící se partner se svým přemístěním ( tai sabaki) vpřed, vzad a stranou snaží prosadit své techniky krytů v různých směrech a přecházet z nich do protiútoku.
 • Jiyu kumite
  Tak jako v džúdó slouží pro trénink volného boje randori , tak je v karate k tomuto druhu tréninku využíváno jiyu kumite . Jsou v něm však zakázány některé útoky na určité části těla soupeře. Se zohledněním tohoto omezení je však možné považovat jiyu kumite za určitou volnou formu zápasu.
 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-01-25 17:39:48