AMČR V BASEBALLU MUŽŮ 2021

Pořadatel: Technika Brno za podpory České asociace univerzitního sportu
Termín: 16.-17.10.2021 (SO+NE)
Místo: Brno – Kraví Hora
Ředitel soutěže: Ing. Rudolf Drnec, mobil: 721218572, email: baseball@technikabrno.cz
Hlavní organizátor: Karel Jaksch, mobil: 773 759 222, email: jaksch@baseball.cz
Předpokládaný systém turnaje: 4 týmy, každý s každým, o umístění

Rozpis turnaje:
17. října 2021
10:00 A1 vs A2
12:00 A3 vs A4
14:00 A2 vs A3
16:00 A4 vs A1
18. října 2021
09:00 A1 vs A3
11:00 A2 vs A4
13:00 o 3. místo
15:00 finále

Účastníci: Družstva musí být složená pouze z posluchačů příslušných VŠ, kteří se prokáží
platným průkazem o studiu/indexem, ISIC, kopie diplomu. Sportovec musí být studentem VŠ,
která jej přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studium v kalendářním roce 2021. Tým
může být doplněn třemi hráči jiných vysokých škol z dané oblasti, které se v baseballu ČAH
sami neúčastní. Každý tým, max. 15 hráčů, musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží
pořadatelům soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV

Pravidla:
• hraje se podle platných pravidel ČBA
• hrát se bude na 90 min. + dohrávka směny nebo 7 směn (v případě, že je
rozdíl o 10 bodů po páté směně nebo o 15 bodů po čtvrté směně nebo o 20
bodů po třetí směně, utkání končí)

Kritéria rozhodování:
1. Vyšší počet bodů za vítězství (W=2 body, L=0 bodů)
2. Poměr vzájemného utkání
3. Vyšší počet dosažených bodů
4. Rozdíl skóre v součtu zápasů

Upozornění: Družstva hrají s vlastním materiálem. Helma je povinná!
Odpovědnost: Každý vedoucí družstva zodpovídá za své družstvo. Pořadatel nenese
zodpovědnost za odcizené věci.

Námitky a protesty: Bezprostředně po protestované situaci, písemně do rukou hlavního
rozhodčího, s popisem situace, přesného stavu utkání před protestovanou situací (skóre,
směna, obsazené mety, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem ve výši 300,- Kč.
Ředitel turnaje okamžitě rozhodne o oprávnění protestu. Manipulační poplatek se vrací
v případě, že byl protest oprávněný.

Vyhlášení výsledků: 17.10.2021 po finále.
Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v baseballu 2021“.

Stravné: Akademickým účastníkům bude hrazeno stravné v následující výši

• Trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod. 100 Kč/osobu
• Trvá-li pracovní cesta více než 12 hod, ale max. 18 hod. 150 Kč/osobu
• Trvá-li pracovní cesta více než 18 hod. 250 Kč/osobu

Doprava:
• Veřejnou dopravou
Bude proplacena na základě doložených jízdenek. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce o cestovních náhradách není nutné při účtování jízdného předkládat zpáteční jízdenky.
Studenti jsou povinni využít studentské slevy.
• Autem – kilometrovné
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, o cestovních náhradách je upraveno interním
pokynem VV ČAUS a to:
➢ osobní auto – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách. Při nižším počtu osob v autě se bude
doprava proplácet ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy.
➢ mikrobus – 6 – 8 Kč/1 km, podle velikosti mikrobusu

Při použití auta i mikrobusu řidič řádně vyplní cestovní příkaz, pokud mu nebudou
pořadatelem náklady proplaceny v hotovosti, udá čísla bankovního účtu, na který mu bude
výše nákladů zaslána. V cestovním příkaze uvede jména osob, které společně v autě
cestovaly, případně materiál, který převážel.

Při vyúčtování je nutné předložit technický průkaz daného vozidla.
Nocležné: Bude proplaceno na základě doložených dokladů, s ohledem na hospodárné
využívání finančních prostředků ČAUS.

Přihlášky: Zasílejte organizátorovi turnaje na adresu jaksch@baseball.cz a v kopii řediteli
turnaje na baseball@technikabrno.cz do 1.10.2021.

ČAUS

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info