Řádné zasedání Akademického senátu FSpS MU

Informace k připojení se v aplikaci MS Teams na:

NÁZEV TÝMU V APLIKACI MS TEAMS: Zasedání AS FSpS MU

Vy, co jste se již k týmu připojili, zůstáváte i nadále připojeni. Pokud si nepřejete být aktuálně součástí týmu, který pořádá zasedání AS FSpS MU, tak se z týmu odhlaste nebo kontaktujte správce týmu (Mgr. Králová nebo Mgr. Dolejší).

 

Návod na připojení pro ty, co nejsou aktuálně součástí týmu:

Členové komunity MU a další s přístupem k aplikaci do MS Teams:

Sami se přihlásíte do týmu pomocí odkazu na tento tým a automaticky se stáváte členem týmu (s možností psát do chatu schůzky):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abff06b721cd249fc9769b2aae28da337%40thread.tacv2/conversations?groupId=cfda57ea-5d41-499b-80fd-90b17889fc8f&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8

V kanálu „Obecné“ je vypsána schůzka „Distanční zasedání AS FSpS MU 19. 10.  2020“-> na kterou se připojíte tlačítkem „Připojit ke schůzce“ (mějte prosím vypnutou kameru i mikrofon po celou dobu trvání schůzky, mikrofon si zapněte až v případě, že budete chtít veřejně promluvit a předsedkyně senátu FSpS Vám před tím udělí slovo).

Požádat o slovo můžete v postranním „Chatu schůzky“, jakmile Vám předsedkyně senátu udělí slovo, můžete si vypnout ztlumení mikrofonu a hovořit. Po skončení vašeho dotazu si prosím OKAMŽITĚ mikrofon ztlumte.

V případě, že jste se ke schůzce připojili jinak, než je výše uvedeno a nezobrazuje se Vám chat schůzky, zažádejte o slovo zasláním emailu s předmětem: „Žádám o slovo“ (nemusíte vyplňovat text emailu, pokud nechcete) a email zašlete do kanálu týmu na adresu: 7161df11.space.muni.cz@emea.teams.ms. Vaše žádost bude místopředsedkyněmi zkopírována do chatu schůzky a o žádosti tak bude předsedkyně senátu FSpS informována.

UPOZORNĚNÍ: Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme.

Ostatní, kteří nemají možnost si nainstalovat aplikaci MS Teams:

Ke schůzce se přihlásíte pomocí odkazu, který otevřete ve svém internetovém prohlížeči (na schůzku se připojíte tlačítkem „Připojit ke schůzce“, mějte prosím vypnutou kamenu i mikrofon po celou dobu trvání schůzky, mikrofon si zapněte až v případě, že budete chtít veřejně promluvit a předsedkyně senátu FSpS Vám před tím udělí slovo).

- odkaz pro připojení na schůzku v internetovém prohlížeči:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abff06b721cd249fc9769b2aae28da337%40thread.tacv2/1602501758780?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8698f7b-fe08-4700-bd12-1dad63caec73%22%7d

Požádat o slovo můžete v průběhu celého konání schůzky pouze zasláním emailu na adresu:

7161df11.space.muni.cz@emea.teams.ms

s textem:

  • který chcete sdělit (napíšete konkrétní text, který místopředsedkyně zkopírují do chatu schůzky a upozorní předsedkyni, která text přečte za Vás),
  • nebo s žádostí o slovo: „Žádám o slovo“ s uvedením Vašeho celého jména (tento text bude zkopírován do chatu schůzky, následně Vám předsedkyně udělí slovo, zapnete si mikrofon a promluvíte. Po skončení vašeho dotazu si prosím OKAMŽITĚ ztlumte mikrofon.

UPOZORNĚNÍ: Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme.

V případě nejasností s připojením kontaktujte místopředsedkyni AS FSpS MU Mgr. Terezu Královou (tereza.kralova@fsps.muni.cz).

Sdílení události