Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,    

ve dnech 23.–30. 11. 2020 proběhnou volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity. Seznam kandidátů za Fakultu sportovních studií, u některých z nich doplněný volebními programy, naleznete na odkazu níže.  

Vzhledem k restriktivním opatřením v souvislosti s pandemií viru Covid-19 není možné uskutečnit prezenční veřejnou debatu.  

Z tohoto důvodu byla v Informačním systému (IS) vytvořena diskuzní vlákna jak pro komoru akademických pracovníků, tak pro komoru studentskou. V jednotlivých vláknech můžete kandidátům pokládat otázky týkající se jejich kandidatury a případné budoucí činnosti v AS MU.   

  

Pavlína Vaculíková 

členka volební a mandátové komise 

Seznam kandidátů Diskuze komora ak. pracovníků Diskuze komora studentská

Sdílení události