Volby do Akademického senátu MU

Vážené kolegyně, kolegové, milé studentky a studenti,  

do 30. října 2020 můžete podávat své kandidátky nebo navrhovat kandidáty do Akademického senátu Masarykovy univerzity na nadcházející tříleté funkční období, a přispět tím k vyšší míře informovanosti zaměstnanců naší fakulty o dění na univerzitě a osobně se do jejího chodu zapojit.  

Akademický senát Masarykovy univerzity má celou řadu pravomocí, především ve vztahu k fungování univerzity, její struktuře a rozpočtu. Mezi další kompetence patří např. návrh jmenování rektora, schvalování rozdělení finančních prostředků univerzity, výroční zprávy nebo dlouhodobého záměru či hodnocení univerzity.  

O mandát v jednom z 21 volebních obvodů (deset volebních obvodů akademických pracovníků a deset volebních obvodů studentů za jednotlivé fakulty MU a volební obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť) se může ucházet kterýkoli člen akademické obce Masarykovy univerzity.  

Pro období 2021-2023 volíme 3 zástupce z obce akademických pracovníků a 2 zástupce z řad studentů.  

Kandidátky nebo jména navržených kandidátů (s jejich písemným souhlasem) zasílejte elektronickou poštou prostřednictvím IS MU (výhradně aplikace "Pošta IS") na adresu asmu.vmk@muni.cz. Oznámení musí obsahovat jméno a UČO kandidáta a informaci, za který volební obvod je kandidát navržen (v našem případě FSpS). Kandidát může k oznámení připojit svůj program ve formátu "plain text" či "html" včetně případného hypertextového odkazu. 

Bližší informace o volbách do AS MU jsou k dispozici na adrese: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/akademicky-senat/volby/2021-2023

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností můžete kontaktovat: 

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.  
členka volební a mandátové komise AS MU 

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info