Profil katedry, činnosti

Katedra je tvořena třemi odděleními. Vznikla v roce 2008 rozdělením dosavadní katedry sportovní edukace. Katedra je garantem výuky teorie a didaktiky atletiky, plavání, a teorie a metodiky lyžování, cyklistiky, biatlonu a dalších sportů v přírodě. Organizuje kurzy pro odbornou tělesnou výchovu na fakultě. Svými teoretickými lekcemi i praktickými kurzy pokrývá katedra také kondiční trénink a širokou škálu sportů spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě. Studenty uvádí do problematiky vysokohorské turistiky, vodní turistiky či cykloturistiky i v jejích méně tradičních podobách. Dalšími vyučovanými předměty jsou např. snowboarding, carving či survival. K základním pedagogickým úkolům katedry atletiky, plavání a sportů v přírodě patří odborná garance studijního oboru Animátor sportovních aktivit na fakultě sportovních studií MU. Katedra rovněž zabezpečuje licenční instruktorské kurzy pro plavčíky, kurz instruktora lyžování, instruktora cykloturistiky či snowboardingu. Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě řeší problematiku teorie sportovního tréninku, pohybové aktivity populace, metodiky biatlonu či tvorby cykloturistických tras.

Katedra se dělí se na tři specializovaná oddělení, která vzájemně propojuje vědeckovýzkumná činnost i vzájemná kooperace v pedagogické činnosti jednotlivých oblastí.

Oddělení sportů v přírodě a turistiky je pracoviště, zabezpečující výuku outdoorových sportovních aktivit a turistiky. Většina předmětů oddělení je realizovaná prostřednictvím kurzovní formy výuky:

  • Snowboarding (možnost získání licence Cvičitel Snowboardingu)foto vodní turistika
  • Sjezdové lyžování (možnost získání licence Cvičitel lyžování)
  • Běžecké lyžování
  • Horolezectví
  • Turistika a sporty v přírodě
  • Vodní turistika

V rámci specializací v oboru Trenérství, spolupráci s příslušnými svazy zabezpečuje oddělení vzdělávání Trenérů, získání II. a I. třídy biatlonu a cyklistiky.

 

Oddělení atletiky je pracoviště, zabezpečující výuku předmětů atletiky a kondičního tréninku. Výuka atletiky prostupuje téměř všechny obory FSpS.
Ve své výukové činnosti se specializuje na výchovu trenérů Atletiky I. a II. třídy a Kondičních trenérů v rámci navazujícího oboru Kondiční trenér. 

 

Oddělení plavání zabezpečuje výuku plavání ve všech oborech studia na FSpS.
V rámci Specializace oddělení vychovává trenéry Plavání II. a I. třídy. Oddělení zabezpečuje i výuku volitelného kurzu Windsurfing

 

Zástupci katedry se aktivně účastní akademických soutěží buď v roli pořadatelů AMČR nebo jako funkcionáři v roli trenérů a organizátorů výjezdů reprezentačních akademických výběrů ČAUS.