Profil katedry, činnosti

Katedra je tvořena dvěma odděleními. Oddělení gymnastiky zabezpečuje výuku a výzkum v gymnastice, tancích a fitness, oddělení úpolů zajišťuje úpolové sporty a osobní bezpečnost. Gymnastika má na Masarykově univerzitě dlouholetou tradici.

Oddělení gymnastiky a tance

Oddělení gymnastiky a tance vzniklo současně s fakultou sportovních studií a do vytvoření samostatné katedry gymnastiky a úpolů v roce 2008 bylo součástí katedry sportovní edukace. Oddělení gymnastiky a tance se profiluje jako odborné pracoviště gymnastických druhů a sportů (základní gymnastika, rytmická, sportovní, moderní), tanečních disciplín a fitness aktivit. Pořádá semináře a školení pro odbornou veřejnost, kde se zdůrazňuje nezbytnost gymnastické průpravy.

Oddělení úpolů

Vznik oddělení úpolů souvisí se studijními obory Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek. Po vzniku fakulty sportovních studií se úpolové předměty vyučovaly na katedře sportovní edukace. Oddělení úpolů vzniklo v roce 2003 a 2008 byla založena katedra gymnastiky a úpolů. Rozvoj oddělení úpolů dokládá i personální obsazení. Při vzniku FSpS úpolové předměty zabezpečoval jeden asistent, po deseti letech rozvoje tvoří oddělení úpolů čtyři kmenoví zaměstnanci, doktorandi a více než tucet externích učitelů. Pedagogický výkon katedry gymnastiky a úpolů tvoří obecné předměty, vyučované pro všechny obory FSpS, například Odborná terminologie, Základní gymnastika, Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport. Katedra zabezpečuje širokou škálu teoretických předmětů jako je Teorie sebeobrany, Dějiny úpolových sportů, Bojová umění, ale i Kriminologie, Veřejné právo a Soukromé právo. V jednotlivých studijních oborech zabezpečuje katedra gymnastiky a úpolů různé praktické předměty. Mezi gymnastické patří Sportovní gymnastika, Moderní gymnastika, Kondiční příprava. Z úpolových předmětů Aikidó, Box, Džúdó, Karate, Zápas, Pádová technika, Sebeobrana, Donucovací prostředky a podobně. Odborníci katedry zabezpečují specializační přípravu trenérů v gymnastických a úpolových sportech a podílejí se na přípravě pedagogů a dalších pracovníků v tělesné výchově a sportu.