Věda a výzkum, projekty

Katedra gymnastiky a úpolů realizovala desítky rozvojových a vědeckých národních i mezinárodních projektů. Členové katedry gymnastiky a úpolů patří mezi uznávané odborníky, což dokazuje jejich členství ve výborech mezinárodních vědeckých organizací, členství v redakčních radách domácích i zahraničních odborných časopisů. Jsou odborníky respektovanými sportovními organizacemi, se kterými spolupracují na vzdělávání trenérů a instruktorů, a podílejí se na vedení tréninkového procesu sportovců. Katedra se podílí na programech celoživotního vzdělávání. Každoročně pořádá mezinárodní Summer School of Combatives. Specifikem oddělení gymnastiky a tance jsou veřejné prezentace na akcích Masarykovy univerzity a programy reprezentující fakultu sportovních studií (např. MOB dance FSpS MU). Významným mezinárodním partnerem je International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS).

 

Témata projektů Katedry gymnastiky a úpolů

2017

2016

2015

2014

2012

 

COMPOSITE

 

 

V letech 2010-2014 bylo oddělení úpolů za Českou republiku členem konsorcia projektu „Comparative Police Studies in the EU“ (COMPOSITE). Tento projekt financovaný ze 7. rámcového programu Evropské unie s charakterem porovnávací studie sledoval širokou škálu procesů a změn v policejních složkách napříč evropskými zeměmi. Praktickými důvody pro vznik projektu COMPOSITE byla skutečnost, že evropské policejní složky se setkávají se značnými výzvami, mezi které patří např. nové druhy kriminality, otevřené hranice, nové technologie, hrozba terorizmu, legislativní změny a současně často nižší finanční zdroje. Konsorcium projektu tvořilo 15 partnerů z deseti zemí Evropy. Projekt tak mohl získávat a porovnávat data ze zemí s odlišným ekonomickým, sociálním a kulturním prostředím a spolupracovat s policejními složkami v Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Makedonii, Nizozemsku, Rumunsku, Španělsku a Velké Británii. Výsledky projektu jsou prezentovány na jeho oficiálním portálu COMPOSITE.

 

Inovace SEBS a ASEBS

V letech 2010-2013 oddělení úpolů intenzivně pracovalo na inovaci studijních oborů SEBS a ASEBS v rámci projektu OPVK s cílem přizpůsobit studijní programy požadavkům praxe a teoreticky i prakticky připravit absolventy na řešení nutné obrany a použití donucovacích prostředků. V rámci projektu bylo inovováno 18 předmětů, vytvořeny 4 nové, publikováno 15 e-learningových učebních opor pro podporu samostudia a podpořeno celkem 1920 studentů. Součástí projektu byla také inovace systému odborných praxí a zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků. Výsledky projektu jsou prezentovány na portálu Inovace SEBS a ASEBS.

logo SEBS