• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 9. 2016 - 17:34
  • Garant obsahu:
    Miluše Nejezchlebová
  • Vytvořeno:
    7. 12. 2015 - 16:37
  • Stránka číslo: 688

Aktuality

Pozvánka na seminář Metodologie a statistika v kinantropologickém výzkumu

Fakulta sportovních studií MU v Brně pořádá 4. odborný seminář na téma:
METODOLOGIE A STATISTIKA V KINANTROPOLOGICKÉM VÝZKUMU

Datum a místo konání: 28. 6. 2016 (10 - 12) v zasedací místnosti děkanátu

Přednášející:
Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

PROGRAM SEMINÁŘE
(jednotlivé příspěvky 30 minut + diskuse)

(1) Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Big Data

(2) Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Výzkumný soubor: populace, metody náhodného výběru

(3) Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Citační manažery pro aplikaci ISO 690 (Zotero, Word, atd.)

Ze seminářů konaných v roce 2016 bude vydán společný sborník.

K účasti na semináři srdečně zvou přednášející a vedení fakulty.

Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu "Posilování kompetencí akademických pracovníků v oblasti metodologie a statistické analýzy dat" podpořeného z prostředků účelové podpory na Interní rozvojový projekt FSpS v roce 2016.