• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    6. 1. 2016 - 14:50
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 15:04
  • Stránka číslo: 285

Lidé

Vedoucí katedry

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci:

Externí vyučující

Externí pracovníci

Studenti doktorských studijních programů

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.