• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    6. 1. 2016 - 14:50
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 15:03
  • Stránka číslo: 284

Organizační struktura

Katedra kineziologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra kineziologie

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:umístění a doprava
fotogalerie
Telefon:549 49 5485
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kk/

Vedoucí katedry
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Seznam kontaktních informací


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.