• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    10. 8. 2016 - 14:57
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    7. 12. 2015 - 16:37
  • Stránka číslo: 689

Vyučované předměty v aktuálním semestru

Výuka - Podzimní semestr

Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk2020 Biochemie 3 kr. zk 7 0 Juříková, J.
bk2053 Antropomotorika 3 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
bk2054 Biomechanika 4 kr. zk 7 7 Kalichová, M.
bk2055 Fyziologie 3 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk2165 První pomoc 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
bk2226 Kineziologie 3 kr. zk 0 7 Bernaciková, M.
bk2233 Biochemie RVS 3 kr. zk 7 0 Juříková, J.
bk2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 7 0 Zvonař, M.
bk2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4013 Fyziologie 5 kr. zk 7 13 Vomela, J.
bk4063 Fyziologie výživy 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bp1808 Tělovýchovné lékařství 1 kr. k 1 0 Vomela, J.
bp1830 Anatomie I 3 kr. z 2 2 Horáčková, L.
bp1926 Psychiatrie 1 kr. zk 1 0 Vomelová, N.
bp1998 Klinická psychologie 1 kr. k 0 1 Vomelová, N.
bp2020 Biochemie 3 kr. zk 1 0 Juříková, J.
bp2053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
bp2054 Biomechanika 4 kr. zk 1 1 Kalichová, M.
bp2055 Fyziologie 3 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp2165 První pomoc 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
bp2226 Kineziologie 3 kr. zk 0 1 Bernaciková, M.
bp2301 Úvod do kineziologie sportu 3 kr. zk 1 0 Zvonař, M.
bp2477 Metodologie a statistika I 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4013 Fyziologie 5 kr. zk 1 2 Vomela, J.
bp4063 Fyziologie výživy 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
ct001 Anatomie z 10 0 Vomelová, N.
ct002 Fyziologie z 10 0 Vomela, J.
ct003 Sportovní trénink z 6 0 Bedřich, L.
ct006 První pomoc z 2 2 Kubíková, Z.
ct039 Závěrečná práce trenér I. třídy – specializace tenis zk 0 0 Zháněl, J.
d004 Biomechanika člověka 5 kr. zk 0 0 12 hod Zvonař, M.
d007 Metodologie kvantitativního výzkumu 8 kr. zk 12 hod Zháněl, J.
d008 Informatika a vědecké databáze 5 kr. z 20 hod Sebera, M.
d009 Limitující faktory pohybového výkonu 8 kr. zk 0 0 12 hod Vomela, J.
d011 Metodologie kvalitativního výzkumu 8 kr. zk 0 0 12 hod Zháněl, J.
d012 Spolupráce při výuce III 6 kr. z Zvonař, M.
d014 Spolupráce při výuce IV 6 kr. z Zvonař, M.
d018 Zdraví a pohybová aktivita 5 kr. z 0 0 12 hod Vomela, J.
d019 Spolupráce při výuce V 6 kr. z Zvonař, M.
d021 Sportovní trénink 5 kr. zk 0 0 12 hod Zháněl, J.
d026 Kinantropologie 8 kr. zk 12 hod Reguli, Z.
d027 Příprava disertační práce I 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d028 Příprava disertační práce II 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d029 Příprava disertační práce III 15 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d030 Příprava disertační práce IV 20 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d031 Publikace I 5 kr. z Zvonař, M.
d033 Přednáška na konferenci I 5 kr. z Zvonař, M.
d034 Přednáška na konferenci II 5 kr. z Zvonař, M.
d035 Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d035p Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d035pd Publikace II - recenzovaný časopis 5 kr. z Zvonař, M.
d037j Přednáška na konferenci cizojazyčná 8 kr. z Zvonař, M.
d037pd Přednáška na konferenci cizojazyčná 8 kr. z Zvonař, M.
d038pd Publikace v cizím jazyce 8 kr. z Zvonař, M.
d039 Zahraniční stáž 10 kr. z Zvonař, M.
d040 Příprava disertační práce V 25 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d042 Příprava disertační práce VI 30 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d045 Dokreditování změnou formy studia 60 kr. - Pavlík, J.
d046 Spolupráce při výuce I 6 kr. z Zvonař, M.
d047 Spolupráce při výuce II 6 kr. z Zvonař, M.
d049 Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d049p Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS/Publication – ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d049pd Publikace – databáze ERIH, Scopus, WoS/Publication – ERIH, Scopus, WoS 8 kr. z 0 0 Zvonař, M.
d050 Academic writing 8 kr. zk 0 0 18 hod Zvonař, M.
d051j Publikace v cizím jazyce 8 kr. z Zvonař, M.
e005 2D and 3D Motion Analysis 3 kr. zk 0 1 Sebera, M.
e008 First Aid 3 kr. zk 0 2 Vomela, J.
e028 Physiology of Sport and Exercise 5 kr. zk 0 2 Bernaciková, M.
nk2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
nk2084 Fyziologie ASEBS 3 kr. zk 7 7 Bernaciková, M.
nk2505 Anatomie tělesných cvičení 5 kr. zk 7 7 Vomela, J.
nk2519 Věda a sport 5 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk4001 Metodologie 6 kr. zk 7 13 Zháněl, J.
nk4053 Zátěžová diagnostika 3 kr. z 7 7 Zvonař, M.
nk4311 Biomechanika ve sportu 4 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk4715 Fyziologie pro bezpečnostní složky 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
nk4716 Biomechanika pro bezpečnostní složky 4 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
np2003 Antropomotorika 2 kr. zk 0 1 Zvonař, M.
np2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 1 1 Zháněl, J.
np2404 Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 2 1 Vomela, J.
np2418 Aplikovaná kinezioterapie 5 kr. zk 1 2 Bernaciková, M.
np2505 Anatomie tělesných cvičení 5 kr. zk 1 1 Vomela, J.
np2519 Věda a sport 5 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
np4001 Metodologie 6 kr. zk 1 2 Zháněl, J.
np4053 Zátěžová diagnostika 3 kr. z 1 1 Zvonař, M.
np4311 Biomechanika ve sportu 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.