• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    14. 7. 2017 - 11:58
  • Garant obsahu:
    Miluše Nejezchlebová
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 15:29
  • Stránka číslo: 286

Věda a výzkum, projekty

Katedra kineziologie je řešitelem celé řady projektů zaměřených jednak na inovaci výuky a rovněž projektů s výzkumnou tématikou. Mezi nejvýznamnější inovační projekty patřil projekt Impact, zaměřený na inovaci celého bakalářského, magisterského a doktorského studia, orientovaný na tvorbu studijních opor, a dále projekt zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě. Mezi nejvýznamnější výzkumné projekty patřil celouniverzitní projekt POSTDOC, v jehož rámci byly na FSpS realizovány dva výzkumy zaměřené na vliv specifické zdravotní obuvi a ve druhém případě na pohybové aktivity populace.
Zajímavým výzkumem, který v současnosti katedra zaštiťuje, je efekt „těhotenské obuvi“ na zdraví nastávajících maminek v rámci projektu Těhotenská obuv. Projekt probíhá ve spolupráci s VZP. Více o projektu na http://www.fsps.muni.cz/tehotenskaobuv/
Součástí Katedry kineziologie jsou rovněž dvě laboratoře. Laboratoř biomotoriky je zaměřena na výzkumy v oblasti biomechaniky. Laboratoř sportovní medicíny je zaměřena zejména na problematiku diagnostiky zátěže. V těchto dvou laboratořích probíhají i výzkumná měření zmíněného projektu Těhotenská obuv.

Témata projektů Katedry kineziologie

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 
 

Tisková konference k projektu Těhotenská obuv Měření v laboratoři sportovní medicíny