Poslání a organizace laboratoře zátěžové fyziologie

 • Úkolem laboratoře je provádět testy z biomedicínské oblasti kinantropologie, zátěžové fyziologie a sportovní medicíny
  • pro výuku studentů FSpS (semináře, demonstrace, praktická cvičení),
  • pro výzkumnou činnost studentů (bakalářské, diplomové a disertační práce) a akademických pracovníků fakulty (projekty základního a aplikovaného výzkumu, realizované na FSpS),
  • pro měření, analýzy, testy a poradenskou činnost pro širokou veřejnost v rámci živnostenského oprávnění MU.
 • K provádění testů je laboratoř vybavena přístroji. V některých případech laboratoř přístroje zapůjčuje.
 • Úkoly laboratoře zabezpečují její pracovníci.
 • Pro bezpečný a účelný chod laboratoře se všichni její uživatelé musí řídit řádem.
 • Laboratoř je součástí Katedry kineziologie FSpS.
 • Laboratoř těsně spolupracuje s Ambulancí tělovýchovného lékařství NZZ Doc. MUDr. L. Hrazdiry, CSc.