• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  3. 8. 2018 - 12:58
 • Garant obsahu:
  Zuzana Sajdlová
 • Vytvořeno:
  30. 4. 2016 - 16:04
 • Stránka číslo: 859

Služby veřejnosti

Při každém vyšetření jsou výsledky vysvětleny klientovi a předána zpráva.

Některé odborné informace najdete na http://www.fsps.muni.cz/~novotny.

 

Přehled výkonů, ceny

Výkon Cena (Kč, včetně 21 % DPH)
Antropometrie – složení těla a somatotyp 300
Antropometrie - stanovení tukové složky (Pař) 100
Posouzení růstu dítěte 300
Analýza kolísání srdeční frekvence 500
Bicyklová ergometrie (EKG, W170) 700
Spiroergometrie 1500
Poradenství, konzultace, edukace 100 / 15 min

 

Antropometrie – složení těla a somatotyp

 • Měření výšky, šířek kostí, obvodů končetin, tloušťky kožních řas, vážení
 • Výpočet body mass indexu (BMI), složení těla (podle Matiegky: kosterní, svalová a tuková složka, zbytek) a somatotypu (podle Health-Carter: endomorfie, mezomorfie, ektomorfie)
 • Analýza výsledků a jejich srovnání s referenčními hodnotami

Trvání: 30 min
Provádí: Jan Novotný

 

Antropometrie - stanovení tukové složky

 • Měření tloušťky 10 kožních řas kaliperem
 • Stanovení tukové složky výpočtem podle Pařízkové
 • Analýza výsledků a jejich srovnání s referenčními hodnotami

Trvání: 15 min
Provádí: Jan Novotný

 

Posouzení růstu dítěte

 • Měření výšky dítěte, stanovení kalendářního věku
 • Odhad růstové rychlosti z přinesených údajů o výšce
 • Výpočet vrozené dispozice k dospělé výšce podle výšek rodičů
 • Analýza a prognóza růstu v percentilovém grafu závislosti výšky na věku podle pohlaví

Trvání: 30 min
Provádí: Jan Novotný

 

Analýza kolísání srdeční frekvence

 • je velmi citlivé funkční vyšetření nervového řízení srdeční činnosti (sympatikus, parasympatikus) a srdce,
 • poskytuje ukazatele míry celkové únavy a umožňuje zjišťovat známky přetížení nebo přetrénování (nebo přepracování).
 • Měří se srdeční frekvence „tep po tepu“ v průběhu 5 minut vleže a 5 minut vstoje a 5 minut vleže (po předchozím důkladném zklidnění).
 • Sportovec by 36 hodin před testem neměl trénovat, pít alkohol, kávu a kouřit, měl by přijít odpočatý, ne těsně po jídle, ne hladový.
 • Provádějí se výpočty a analýza ukazatelů kolísání srdeční frekvence.
 • Analýza výsledků a jejich srovnání s referenčními hodnotami

Trvání: 50 min
Provádí: Jan Novotný

 

Bicyklová ergometrie - zátěžový EKG test a stanovení W170

 • Zátěžový test ke zjištění reakce a míry adaptace oběhového systému na tělesnou zátěž (vytrvalostní trénovanost).
 • Stupňovaná zátěž submaximální intenzity na bicyklovém ergometru s elektrokardiogramem a měřením krevního tlaku.
 • Výpočet výkonu při srdeční frekvenci 170/min (W170)
 • Analýza výsledků a jejich srovnání s referenčními hodnotami

Trvání: 50 min
Provádí: Jan Novotný

 

Spiroergometrie na bicyklovém ergometru nebo na běhátku

 • Tento zátěžový test do maxima (do vyčerpání) je pouze pro zdravé osoby. Před testem sportovec písemně potvrdí svůj dobrý zdravotní stav. Nejde o zdravotnický výkon, jde pouze o fyziologický test.
 • Zjištěný maximální příjem kyslíku a ventilační (anaerobní) prahy
  • se používají k hodnocení aerobní schopnosti a připravenosti k vytrvalostnímu výkonu,
  • se používají k ověření účinnosti vytrvalostního tréninku,
  • poskytují vodítka pro další trénink.
 • Z analýzy dýchacích plynů se zjistí při jaké zátěži a tepové frekvenci je největší využití (spalování) tuků pro svalovou práci.
 • K testu je potřeba mít vhodné sportovní oblečení a čistou obuv a ručník pro utření potu. Jsou k dispozici sprchy.
 • Sportovec dýchá s maskou. Analyzuje se vydechovaný vzduch.

Trvání: 90-120 min
Provádí: Vladimír Pospíchal

 

Poradenství, konzultace a edukace sportovců a jejich rodičů nebo trenérů

 • Fyziologie a patofyziologie pohybové aktivity, cvičení, sportu.
 • Fyziologie řízení sportovního tréninku.
 • Fyziologie a patofyziologie tělesného vývoje.

Trvání: 15 min
Provádí: Jan Novotný, Vladimír Pospíchal