• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    1. 11. 2018 - 10:51
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 132

Laboratoř podpory zdraví

Vyšetření pomocí přístrojového vybavení

Analýza tělesné kompozice pomocí přístroje In Body 350 Kč

Specializované vyšetření přístrojem In Body využívajícím nejnovější technologii DSM-BIA. Tato technologie poskytuje přesné výsledky složení těla (tuk, aktivní tělesná hmota, voda). Metoda segmentálního měření pomocí 8-bodových dotekových elektrod je světově patentovanou technologií. Měření je naprosto přesné díky vytvoření impedančních hodnot pro jednotlivé části těla. Pro výsledky měření není využito žádných empirických faktorů. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření. Vyšetření je vhodné pro širokou veřejnost i výkonnostní sportovce k určení tělesného složení a kontrole po intervenčních programech.

infoPomocí tohoto přístroje si můžete nechat změřit (analyzovat) množství tuku, aktivní tělesné hmoty (svaly, kosti, šlachy a vazy) a vody ve vašem těle. Na základě výsledků měření Vám naši odborníci doporučí řešení problémů s nadváhou, svalovou disproporcí, metabolickým syndromem a dalšími zdravotními komplikacemi spojenými se sedavým životním stylem, nebo jednostranně zaměřeným sportem.

 

Vyšetření pomocí kardiopulmonárního zátěžového systému – CORTEX 850 Kč

Vyšetření kardio-pulmo-metabolické výkonnosti a stupně utilizace základních metabolických substrátů. Pomocí přístroje Cortex metalyzer vyšetřujeme bazální metabolismus ranní za přesně stanovených podmínek, nebo klidový metabolismus během dne. Dále je možné testovat kvantitativní utilizaci tuků a rychlosti jeho nástupu v čase, poměr spalování tuků k sacharidům kontinuálně a v celkovém průběhu testu. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření. Toto vyšetření je vhodné především pro výkonnostní sportovce ale i širokou veřejnost zejména v léčbě metabolického syndromu.

infoPomocí tohoto přístroje Vám budou dech po dechu měřeny jak objem dechů, tak koncentrace O2 a CO2 v systému přesně nastaveném na objem, teplotu vlhkost i složení plynů v okolním prostředí.

 

Doplňková vyšetření

Výživové poradenství

Analýza stravovacích zvyklostí + sestavení jídelníčku 850 Kč

Rozbor dosavadních stravovacích zvyklostí, detekce hlavních stravovacích problémů, stanovení terapeutických cílů, úprava pitného režimu, individuální stanovení optimálního režimu. Edukace v oblasti orientace v potravinách, základních živinách a pitném režimu. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření. Toto vyšetření je vhodné pro širokou veřejnost ale i pro sportovce všech výkonnostních kategorií.

infoNa základě Vámi předloženého záznamu o příjmu potravin a tekutin v předešlém týdnu provedeme analýzu, ze které se dozvíte, co je nejslabší stránkou Vašeho jídelníčku. Poradíme Vám, jak upravit Vaše stravovací návyky, které potraviny nakupovat, co pít, tak abychom spolu s vhodným pohybovým intervenčním programem zoptimalizovali Vaši hmotnost a zvýšili tak kvalitu Vašeho života, či sportovního výkonu.

 

Kontrolní analýza 300 Kč

Rozbor a vyhodnocení změn zaznamenaných ve stravovacích zvyklostech po 3 měsíčním časovém období. Korekce a optimalizace zjištěných odchylek. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření. Vhodné pro klienty, kteří podstoupili první návštěvu.

infoV rámci tohoto vyšetření provedeme opětovné šetření, zdali se ubíráte správnou cestou a doporučíme další postupy.

 

Sestavení plánu výživové suplementace 500 Kč

Sestavení plánu výživové suplementace zahrnuje analýzu frekvence a intenzity sportovní činnosti. Plán bude navržen dle individuálních potřeb sportovce. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření.Vhodné pro sportovce všech typů sportů a výkonnostních stupňů.

infoV návaznosti na sport, který provádíte Vám navrhneme plán výživových doplňků, který bude sestaven tak, aby odpovídal Vaší individualitě, typu sportu a výkonnostnímu stupni, kterého jste dosáhli. V rámci podpory zvýšení Vaší výkonnosti budeme při sestavování plánu přísně dbát na výběr doplňků z hlediska zdravotního i hlediska neporušení žádného z antidopingových pravidel. Poskytneme Vám informace o jednotlivých výživových doplňcích a seznamech zakázaných látek.

 

Diagnostika pohybového aparátu

Základní antropometrické vyšetření 200 Kč

Zahrnuje měření hmotnosti, tělesné výšky, základních tělních obvodů a výpočet Queteletova indexu - BMI.

infoZákladní antropometrické vyšetření je nezbytnou součástí většiny vyšetření. Podá objektivní informace o vaší výšce, hmotnosti a základních obvodech vašeho těla.

 

Svalový test 600 Kč

Zahrnuje kompletní vyšetření svalových funkcí včetně svalového zkrácení, svalového oslabení a vyšetření základních pohybových stereotypů. Vhodné pro běžnou populaci a výkonnostní sportovce trpící jednostranným přetížením pohybového aparátu sedavým zaměstnáním a výkonnostním sportem. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření.

infoTzv. nespecifické svalové bolesti jsou až z 95 % připisovány funkčním poruchám svalového systému, které jdou ruku v ruce s nesprávným pohybovým stereotypem. Svalovým testem zjistíme v jakém stavu je Váš pohybový systém a navrhneme Vám vhodnou kompenzaci.

 

Vyšetření posturálního stereotypu 200 Kč

Zahrnuje vyšetření držení těla za pomoci různých vyšetřovacích metod např. dle Thomase, Kleina a Mayera. Vyšetření olovnicí a orientačního zhodnocení zakřivení páteře. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření.

infoŠpatné držení těla je nedílně spjato s funkčními poruchami pohybového aparátu. Proto je toto vyšetření velmi vhodné provádět společně se svalovým testem. Podáme Vám ucelenou informaci o stavu Vašeho pohybového aparátu a navrhneme vhodný pohybový, či kompenzační program.

 

Doporučení pohybové aktivity

Sestavení pohybového plánu 500 Kč

Zahrnuje kompletní doporučení pohybových aktivit vedoucích k optimalizaci tělesné hmotnosti a zvýšení kvality života populace trpící následky sedavého životního stylu. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření.

infoNa základě výše uvedených vyšetření Vám navrhneme takovou pohybovou aktivitu, která bude co nejlépe kopírovat Vaše osobní pohybové preference a přitom pozitivně ovlivní Váš zdravotní stav a sníží tak následky sedavého životního stylu.

 

Sestavení regeneračního plánu 500 Kč

Zahrnuje kompletní doporučení regeneračního plánu pro sportovce všech sportovních disciplín a výkonnostního stupně. K tomuto vyšetření bude zdarma provedeno základní antropometrické měření

infoRegenerace je nedílnou součástí sportu. Vhodně zvolená regenerace nejen snižuje následky oxidačního stresu, ale předchází i plíživým poranění z přetížení při provádění jednostranných sportovních činností. Navrhneme Vám takový regenerační plán, který bude odpovídat Vašemu tréninkovému zatížení, výkonnosti a individuálním potřebám.

 

Sestavení kompenzačního plánu (jeden segment) 250 Kč

Zahrnuje sestavení cvičební jednotky a zaučení kompenzačního cvičení pod odborným dohledem při bolestech pohybového aparátu způsobených funkčními poruchami. Např. při bolestech krční, bederní páteře, při přetížení dolních a horních končetin. Vhodné pro běžnou populaci a výkonnostní sportovce trpící jednostranným přetížením pohybového aparátu sedavým zaměstnáním a výkonnostním sportem.

infoNa základě zjištěných funkčních poruch pohybového aparátu Vám navrhneme cvičební jednotku, která pomůže odstranit bolestivost v určité části těla. Jednotlivé cviky Vám řádně vysvětlíme, abyste si zafixovali co nejpřesněji provádění těchto cviků. Tím bude zabezpečena co nejvyšší výtěžnost takovýchto cvičení.

 

Individuálně vedený rekondiční trénink 500 Kč

Zahrnuje individuálně vedený rekondiční trénink v posilovně a aerobní zóně pod odborným dohledem. Při zakoupení 10 lekcí bude zdarma poskytnuto i základní antropometrické vyšetření, vyšetření posturálních stereotypů a svalový test.
Vhodné pro běžnou populaci trpící následky sedavého zaměstnání a životního stylu s nízkou afinitou k pohybové aktivitě.

infoTěm klientům, kteří preferují individuální přístup nabízíme rekondiční trénink pod vedením erudovaného cvičitele, který se Vám bude individuálně věnovat po celou dobu cvičební jednotky.

 

Skupinově vedený rekondiční trénink 100 Kč

Zahrnuje 60 minut skupinově vedeného rekondičního tréninku zaměřeného na zvyšování kardiovaskulární zdatnosti, snižování nadváhy a odstraňování svalových dysbalancí. Vhodný pro běžnou populaci trpící následky sedavého životního stylu. Při koupi celého 12 týdenního bloku jedna hodina zdarma.

infoSkupinově vedený rekondiční trénink zohledňuje věkové a zdravotní zvláštnosti. Cvičíme v menších skupinkách. Cvičení je zaměřeno na stabilizaci a zlepšení Vašeho zdraví. To vše pod odborným dohledem erudovaných cvičitelů.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu,

za realizační tým

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Vedoucí katedry podpory zdraví
Fakulta sportovních studií MU

Kontakt

Tel: 549496217, 549498661