• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    13. 1. 2020 - 14:07
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 130

Půjčovna resuscitačních figurín

Podpora výuky první pomoci na základních a středních školách

V souvislosti se zaváděním nových Rámcově vzdělávacích plánů a školských vzdělávacích programů se do výuky dostala také výuka první pomoci. Jsme přesvědčeni, že je to téma velmi potřebné.

Na každé škole záleží, jakým způsobem bude první pomoc vyučovat.

Z našich zkušeností s výukou první pomoci, která na naší fakultě probíhá od roku 2004, vyplývá, že je do výuky důležité zařadit především praktickou část s důrazem na nácvik život zachraňujících úkonů, především kardiopulmonální resuscitace.

K tomuto je ovšem potřeba dostatečné množství výukových materiálů, především resuscitačních figurín.

Na většině škol ale vybavení chybí, je zastaralé nebo v nedostatečném množství.

Nabízíme Vám možnost zapůjčení výukových figurín
cena: 100,- Kč / den / ks

 

Kontakt

Roman Drga
telefon: 724 352 930
mail: