• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  25. 5. 2020 - 9:56
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  12. 3. 2020 - 10:06
 • Stránka číslo: 1545

OZNÁMENÍ VEDENÍ FSpS MU

Vedení Fakulty sportovních studií MU reaguje na mimořádná opatření vlády ČR a rektora MU v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a podmínky pro výuku, výzkum a sport na FSpS průběžně aktualizuje. 

Od 15. 5. 2020 je i nadále preferována distanční forma výuky a navzdory uvolňujícím se opatřením je nutné dodržovat pravidla omezující kontakt se studenty. Studentům je umožněn vstup do prostor univerzity pouze za účelem vykonání zkoušky nebo individuální konzultace, a to po vyplnění “Čestného prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění COVID-19" v ISu. MU preferuje zkoušení distanční formou, která musí být umožněna každému studentovi. Upozorňujeme, že za dodržení hygienických podmínek během aktivity (zkoušení, konzultace apod.), při níž je nutná fyzická účast studentů či více osob, odpovídá vyučující/organizátor aktivity.

Bližší informace pro studenty, uchazeče, zaměstnance najdete v odkazech. Další provozní informace naleznete níže.

Děkujeme studentům i zaměstnancům za dodržování nastavených pravidel. Věříme, že uvolňování bezpečnostních opatření bude pokračovat a v dohledné době začneme fungovat ve standardním režimu. 

V Brně dne 15. 5. 2020

Vedení FSpS MU

 

OBECNÉ INFORMACE

Budovy:

 • V budovách FSpS je povinnost dodržovat aktuálně platné hygienické podmínky. Na fakultě jsou rozmístěny zásobníky na dezinfekci, je posílen dezinfekční úklid. 
 • Studentům je umožněn vstup do prostor univerzity pouze za účelem vykonání zkoušky nebo předem domluvené individuální konzultace, a to po vyplnění “Čestného prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění COVID-19" v ISu.
 • Pro veřejnost jsou od 18. 5. 2020 budovy FSpS přístupné v omezeném režimu (po předchozí domluvě).

Sportoviště:

 • Od 25. 5. 2020 je na vnitřních sportovištích umožněno používat šatny a sprchy. Pravidla používání šaten se řídí pokyny MZ ČZ. Sportoviště pro veřejnost budou otevřena od 1. 6. 2020.
 • Sportoviště jsou od 18. 5. 2020 otevřena v omezeném režimu za dodržení aktuálně platných hygienických podmínek pouze pro potřeby výuky, VaV, sportovních klubů a zaměstnanců (bez možnosti využití šaten a sprch). 
 • Pro informace o otevření sportovišť pro veřejnost sledujte rezervační systém.

Knihovny:

 • Knihovna v kampusu funguje do 31. 5. 2020 v omezeném provozu. Aktuální informace naleznete na https://kuk.muni.cz/

Ambulance TVL:

 • Od 18. 5. 2020 budou ambulance v provozu za dodržení aktuálně platných hygienických podmínek.

Menzy:

Studovny, počítačové studovny, CPS: 

Koleje: